Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Yaşlı bir hastada sol ventriküler “üzüm şekilli” hareketli trombüsler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(3): 311-311 | DOI: 10.5543/tkda.2014.35488

Yaşlı bir hastada sol ventriküler “üzüm şekilli” hareketli trombüsler

Yalcin Velibey, Aliriza Erbay, Emrah Usta
Department of Cardiology, Bitlis State Hospital, Bitlis


Left ventricular “grape-shaped”, mobile thrombi in an elderly patient

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yalcin Velibey, Aliriza Erbay, Emrah Usta. Left ventricular “grape-shaped”, mobile thrombi in an elderly patient. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(3): 311-311

Sorumlu Yazar: Yalcin Velibey, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale