Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Görüntülü olgu örnekleri: Sol ana koroner arterde büyük bir pıhtınınyol açtığı nadir bir komplikasyon [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(4): 278-278

Görüntülü olgu örnekleri: Sol ana koroner arterde büyük bir pıhtınınyol açtığı nadir bir komplikasyon

Mutlu Vural, Bayram Bağırtan
Avrupa Şafak Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul

Anahtar Kelimeler: pıhtı, sol ana koroner arter, akut miyokard infarktüsü

Case images An unusual complication of a massive thrombus in the left main coronary artery

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mutlu Vural, Bayram Bağırtan. Case images An unusual complication of a massive thrombus in the left main coronary artery. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(4): 278-278

Sorumlu Yazar: Mutlu Vural, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale