Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Olgu Bildirileri Çocukluk Çağında Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonlarının Azalması ile Birlikte Olan Ağır Aorta Darlığı: 3 olgunun bildirisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(1): 55-58

Olgu Bildirileri Çocukluk Çağında Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonlarının Azalması ile Birlikte Olan Ağır Aorta Darlığı: 3 olgunun bildirisi

Selmin KARADEMİR1, Arman BİLGİÇ1, Muhsin SARAÇLAR1
Hacettepe Üniv. Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Pediatrik Kardiyoloji Bölümü, Ankara

Ağır aorta darlığı sol ventrikül miyokardında kalınlaşmaya sebep olur ve obstrüksiyon ilerledikçe sol ventrikülün sistolik fonksiyonlarında artma meydana gelir. Bazen de sol ventrikül fonksiyonları azalabilir. Bu çalışmada ağır aorta darlığı bulunan ve kalp yetersizliği ile başvuran üç olguda miyokardial kalınlaşma ile birlikte sol ventrikülün dilate olduğu ve fonksiyonlarının azaldığı görüldü. Ameliyat edilen iki olgudan birine komissurotomi, diğerine kapak replasmanı yapıldı. Bu olgularda ameliyattan sonra semptomların gerilediği görüldü.

Anahtar Kelimeler: Ağır aorta darlığı, çocukluk çağı, sol ventrikül sistolik fonksiyonları

Case Reports Critical Aortic Stenosis with Decreased Left Ventricular Systolic Function in the Pediatric Age Group

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Selmin KARADEMİR, Arman BİLGİÇ, Muhsin SARAÇLAR. Case Reports Critical Aortic Stenosis with Decreased Left Ventricular Systolic Function in the Pediatric Age Group. Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(1): 55-58
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale