Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Romatizmal mitral kapak hastalığı olan bir hastada sol atriyal apendiks ostiyal darlığı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(6): 533-533 | DOI: 10.5543/tkda.2016.33490

Romatizmal mitral kapak hastalığı olan bir hastada sol atriyal apendiks ostiyal darlığı

Muhittin Demirel1, Cüneyt Toprak1, Emrah Acar1, Servet İzci1, Lütfi Öcal2
1Kartal koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Sol atriyal apendiks ostial darlığı, romatizmal mitral kapak hastalığı, transözofageal ekokardiyografi.Left atrial appendage ostial stenosis in a patient with rheumatic mitral valve disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Muhittin Demirel, Cüneyt Toprak, Emrah Acar, Servet İzci, Lütfi Öcal. Left atrial appendage ostial stenosis in a patient with rheumatic mitral valve disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(6): 533-533

Sorumlu Yazar: Muhittin Demirel, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale