Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Orak hücre taşıyıcılı bir hastada akut miyokart enfarktüsü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 600-602 | DOI: 10.5543/tkda.2016.33238

Orak hücre taşıyıcılı bir hastada akut miyokart enfarktüsü

Oğuz Akkuş1, Mustafa Topuz1, Ali Deniz2
1Adana Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2Cukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bu yazıda, genç erişkin bir orak hücre taşıyıcısında nadir bir komplikasyon olarak ortaya çıkan akut inferiyor miyokart enfarktüslü olgu sunuldu. Anjiyografide sirkumfleks arter distalinde mikroemboliler tespit edildi. Kan akımını iyileştirmek için anjiyoplasti ve stent uygulanmaksızın tıbbi tedavi başlandı. Altta yatan neden olarak orak hücre taşıyıcılığı saptandı. Elektrokardiyogramda ST segment yükseklikleri izoelektrik hatta döndü ve hastanın semptomları geriledi.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom, mikroemboli, orak hücre taşıyıcılığı.

Acute myocardial infarction in a patient with sickle cell trait

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Oğuz Akkuş, Mustafa Topuz, Ali Deniz. Acute myocardial infarction in a patient with sickle cell trait. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 600-602

Sorumlu Yazar: Mustafa Topuz, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale