Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kalp içinde kitle ile başvuran Behçet hastalığının enflamatuvar miyofibroblastik tümör olarak yanlış tanısı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(3): 285-289 | DOI: 10.5543/tkda.2014.30509

Kalp içinde kitle ile başvuran Behçet hastalığının enflamatuvar miyofibroblastik tümör olarak yanlış tanısı

Hale Ünal Aksu1, Pınar Yazıcı2, Kürşat Öz2, Nevzat Uslu1, Ersin Erek2
1Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Departmanı İstanbul
2Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Departmanı, İstanbul

Behçet hastalığı, çoklu sistem tutulumu olan kronik enflamatuvar bir hastalıktır. Kalp tutulumu nadir olup konuyla ilgili veriler kısıtlıdır. Bu yazıda, sağ ventrikül kitlesine sekonder kalp yetersizliği olan 33 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Kitle ilk önce histopatolojik olarak enflamatuvar miyofibroblastik tümör (IMT) olarak teşhis edildi. Operasyon sonrası takiplerde atriyumlar arası septumda thrombüs saptandı ve hasta yeniden değerlendirildi. Tanı Behçet hastalığı idi ve daha önce IMT olarak rapor edilen kitle granülasyon dokusu ve trombotik materyal karışımından oluşan organize trombüstü.

Anahtar Kelimeler: Behçet hastalığı, kalp tümörleri; enflamatuvar miyofibroblastik tümör.

Misdiagnosis of Behçet’s disease presented with intracardiac mass as inflammatory myofibroblastic tumor

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hale Ünal Aksu, Pınar Yazıcı, Kürşat Öz, Nevzat Uslu, Ersin Erek. Misdiagnosis of Behçet’s disease presented with intracardiac mass as inflammatory myofibroblastic tumor. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(3): 285-289

Sorumlu Yazar: Hale Ünal Aksu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale