Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Doğumsal kalp hastalığı ve gebelik [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(4): 255-264

Doğumsal kalp hastalığı ve gebelik

Hüsniye Yüksel
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı,İstanbul

Doğumsal kalp hastalığı olan kadınların çoğu, sürekli gelişim gösteren pediyatrik kardiyak cerrahi ve tıbbi tedavi yöntemleri sayesinde erişkin yaşa ulaşmakta ve çocuk sahibi olmayı istemektedir. Normal gebelik sırasında önemli hemodinamik değişiklikler oluşur. Periferik vasküler direnç ve kan basıncı düşerken, kardiyak debi %50 artar. Annede doğumsal kalp hastalığı olduğunda bu hemodinamik değişiklikler kardiyak fonksiyonların bozulmasına, semptomların alevlenmesine ve hatta anne ve fetusun kaybına neden olabilir. Bu komplikasyonlara karşın, Eisenmenger sendromu, sol kalp obstrüksiyonu, Marfan sendromu gibi hastalıklar dışında, ventrikül fonksiyonları iyi, semptomları hafif, oksijen satürasyonu normal olan kadınlarda gebelik iyi tolere edilir. Doğumsal kalp hastalığı bulunan bir kadında planlanmış gebelik tercih edilir. Gebelik öncesinde anne ve fetusla ilgili risk tayini yapılmalı, gebeliğin uygun olup olmadığı belirlenmeli ve eğer mümkünse kardiyak sorunlar gebelik öncesi dönemde düzeltilmeli veya hafifletilmelidir. Gebelik oluştuğunda hastaların yakın takibi gerekir; orta ve yüksek riskli hastaların takibi tam teşekküllü hastanelerde uzman ekip tarafından yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kalp defekti, doğuştan/komplikasyon, gebelik kardiyovasküler komplikasyon; gebelik, yüksek riskli.

Congenital heart disease and pregnancy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hüsniye Yüksel. Congenital heart disease and pregnancy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(4): 255-264

Sorumlu Yazar: Hüsniye Yüksel, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale