Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
[Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 630-630 | DOI: 10.5543/tkda.2019.28846

Coronary artery fistula mimicking an interventricular septal defect

Alimohammad Hajizeinali, Ali Hosseinsabet
Department of Cardiology, Tehran Heart Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, I.R. Iran

Keywords: Coronary artery, interventricular septum, echocardiography.









Coronary artery fistula mimicking an interventricular septal defect

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Alimohammad Hajizeinali, Ali Hosseinsabet. Coronary artery fistula mimicking an interventricular septal defect. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(7): 630-630

Sorumlu Yazar: Ali Hosseinsabet, Iran
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale