Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kayseri Bölgesi Kentsel Populasyonunda Aterosklerotik Risk Faktörleri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(2): 77-83

Kayseri Bölgesi Kentsel Populasyonunda Aterosklerotik Risk Faktörleri

Şükrü ÜNAL1, Mustafa ÇETİN1, Ali ERGİN1, Emrullah BAŞAR1, Ahmet Hulusi KÖKER1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyo/oji ve *İç hastalıkları Anabilim Dalları, Kayseri

Ateroskleroz multifaktoriyel bir olaydır. Aterosklerozun önlenmesi veya geriletilmesinde önemli bir yöntem risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıdır. Bu sebeple toplumdaki aterosklerotik risk faktörleri sıklığının bilinmesi önemlidir. Kayseri bölgesi kentsel populasyonda sistematik örnekleme yöntemi ile belirlenen 30 yaş ve üzeri bireylerde aterosklerotik risk faktörleri araştırıldı. Belirlenen 1382 kişiden 659'u kadın, 471'i erkek toplam 1130 kişi çalışmaya katıldı. Katılanların yaş ortalaması 45.7±11.5, yaş dağılımı 30-92 idi. Çalışmaya katılan kişilerde açlık kan şekeri tayini, oral glukoz tolerans testi, kan lipitleri tayini, kan basıncı ve antrepometrik ölçümler gerçekleştirildi. Erkeklerde ortalama total kolesterol 192.4±35.3 mg/dl, LDL-k 117.7±33.5 mg/dl, HDL-k 43.1±8.8 mg/dl ve trigliserid 152.7±104.2 mg/dl; kadınlarda total kolesterol 193.1±38.5 mg/dl, LDL-k 121.8 ± 34.8 mg/dl, HDL-k 45.6±8.9 mg/dl ve trigliserid 128.5±34.8 mg/dl, HDL-k 45.6±8.9 mg/dl ve trigliserid 128.5±77.6 mg/dl olarak bulundu. Ortalama total kolesterol ve LDL-k kaçısından cinsler arasında anlamlı bir farklılık yokken (p>0.5), HDL-k kadınlarda, trigliserid erkeklerde daha yüksek olarak bulundu (p<0.01). HDL-k beklenildiği gibi düşük ve obezite beklenildiğinden daha sık olarak bulundu. Çalışma grubumuzda düşük HDL-k, diabet, sigara içimi, hipertansiyon ve obezite gibi risk faktörlerini yüksek oranlarda tesbit ettik.

Anahtar Kelimeler: Risk faktörleri, koroner kalp hastalığı.

Atherosclerotic Risk Factors in Urban Population of Kayseri

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Şükrü ÜNAL, Mustafa ÇETİN, Ali ERGİN, Emrullah BAŞAR, Ahmet Hulusi KÖKER. Atherosclerotic Risk Factors in Urban Population of Kayseri. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(2): 77-83
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale