Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Yumurta tüketimi ve kardiyovasküler sağlık [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 353-357

Yumurta tüketimi ve kardiyovasküler sağlık

Meral Kayıkçıoğlu, İnan Soydan
Ege Universitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilimdalı

Yumurta, yıllardır kolesterolü yüksek beslenmenin sembolü olarak kabul edilmiş ve tüketimi kardiyovasküler sağlık açısından tartışma konusu olmuştur. Özellikle de klinik araştırmalarda çelişkili sonuçlar bildirilmesi bu tartışmaları daha da artırmıştır. Bu derlemede yumurta ile ilgili güncel literatür gözden geçirilerek, bilimsel açıdan yumurtanın yarar ve zararları özetlenmiştir. Kardiyovasküler sağlığı korumaya yönelik bir diyette, güncel kılavuzların önerdiği şekilde kolesterol tüketiminin günde 200 mgr ile sınırlanması gerekmektedir. Bu nedenle de, başta kardiyovasküler hastalığı olanlar, diyabetik hastalar, hiperkolesterolemi ve ciddi risk faktörleri olanlar ile ailesel erken ateroskleroz öyküsü bulunan hastalara sağlıklı beslenme önerilerinde bulunurken, diğer kolesterol kaynaklarına göre kan lipit düzeylerine olumsuz etkisi daha az olsa da, bir yumurta sarısının >200 mgr kolesterol içerdiği unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kolesterol, diyet, koroner hastalık, diyet; yumurta; risk faktörü.

Egg consumption and cardiovascular health

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Meral Kayıkçıoğlu, İnan Soydan. Egg consumption and cardiovascular health. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 353-357

Sorumlu Yazar: Meral Kayıkçıoğlu, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale