Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Duktus Arteriyozusun Şekli ve Çapının Belirlenmesinde Balon Oklüzyon Anjiyografisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(6): 350-353

Duktus Arteriyozusun Şekli ve Çapının Belirlenmesinde Balon Oklüzyon Anjiyografisi

İ. Levent SALTIK1, Gülhis BATMAZ1, Ayşe SARIOĞLU1, Resmiye BEŞİKÇİ1, Ayşe GÜLEREROĞLU1, Nerime SOYBİR1
İstanbul Üniversitesi Kardiyo/oji Enstitüsü Çocuk Kardiyoloji Bölümü Haseki / İstanbul

Duktus arteriyosus açıklığının (PDA) cerrahi dışı tekniklerle kapatılmasında PDA nın şekli çapı ve uzunluğunun bilinmesi gerekir. Balon oklüzyon anjiyografi tekniğinin uygulanabilirliğini belirlemek amacıyla Nisan 1992 ile Temmuz 1994 tarihleri arasında klinik ve ekokardiyografi incelemelerle PDA tanısı alan 17 hastaya kalp kateterizasyonu uygulandı. Hastaların 3'ü erkek (%17.6), 14'ü kızdı. Yaşları 9 ay ile 9 yaş (ortalama 3.54±2.22) ağırlıkları 6.1 ile 20 kg (ortalama 12.3±4.04) arasındaydı. Hastaların hepsinde transvenöz yolla ve PDA'dan geçilerek aorta girildi. Direkt ve balon oklüzyon tekniği kullanılarak 90° sol lateral pozisyonda aortografi yapılarak iki teknik birbiriyle karşılaştırıldı. Balon oklüzyon anjiyografide (BOA) hastaların hepsinde PDA anatomisi net bir şekilde görüntülenirken direkt enjeksiyonda 6 hastada (%35.3) duktus anatomisi ayrıntılı görüntülenemedi. Hastaların hepsinde BOA yöntemiyle ölçülen PDA çapı direkt aortografi ile ölçülenden daha geniş bulundu. Çalışmanın sonunda; PDA'nın çapı ve şeklinin belirlenmesinde BOA yönteminin bazı avantajları olduğu sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Duktus arteriosus açıklığı, balon oklüzyon anjiyografı

Balloon Occlusion Angiography in Determining the Size and Shape of Patent Ductus

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
İ. Levent SALTIK, Gülhis BATMAZ, Ayşe SARIOĞLU, Resmiye BEŞİKÇİ, Ayşe GÜLEREROĞLU, Nerime SOYBİR. Balloon Occlusion Angiography in Determining the Size and Shape of Patent Ductus. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(6): 350-353
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale