ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Aortik Elastisite Değerlendirilmesi: M-Mode Ölçümün Devam Eden İddiası [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 378-380 | DOI: 10.5543/tkda.2023.24850

Aortik Elastisite Değerlendirilmesi: M-Mode Ölçümün Devam Eden İddiası

Gamze Babur Güler
İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye


Aortic Elasticity Evaluation: Ongoing Assertion of M-Mode Measurements

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gamze Babur Güler. Aortic Elasticity Evaluation: Ongoing Assertion of M-Mode Measurements. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 378-380

Sorumlu Yazar: Gamze Babur Güler, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi