Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sağ atriyumda yılan benzeri trombüsü olan bir hastada gelişen pulmoner emboli [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(4): 282-282

Sağ atriyumda yılan benzeri trombüsü olan bir hastada gelişen pulmoner emboli

Tayfun Şahin, Teoman Kılıç, Eser Acar, Yengi Umut Çelikyurt
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Anahtar Kelimeler: sağ atriyum, trombüs, pulmoner emboli

Pulmonary embolism in a patient with a snake-like thrombus in the right atrium

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tayfun Şahin, Teoman Kılıç, Eser Acar, Yengi Umut Çelikyurt. Pulmonary embolism in a patient with a snake-like thrombus in the right atrium. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(4): 282-282

Sorumlu Yazar: Tayfun Şahin, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale