Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Editöre Mektup [Yüksek serum gama-glutamiltransferaz aktivitesi ile yavaş koroner akım arasındaki ilişki] [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 361-365

Editöre Mektup [Yüksek serum gama-glutamiltransferaz aktivitesi ile yavaş koroner akım arasındaki ilişki]

Tuğrul Norgaz
Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul

editöre mektup

Anahtar Kelimeler: editöre mektup

Editöre Mektup [Relationship between elevated serum gamma-glutamyltransferase activity and slow coronary flow]

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tuğrul Norgaz. Editöre Mektup [Relationship between elevated serum gamma-glutamyltransferase activity and slow coronary flow]. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 361-365

Sorumlu Yazar: Tuğrul Norgaz, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale