Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sol Ön İnen Koroner Arterin Lazer Anjiyoplastisine Bağli Ostium Perforasyonunun Kapli Stent İle Tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(2): 127-129

Sol Ön İnen Koroner Arterin Lazer Anjiyoplastisine Bağli Ostium Perforasyonunun Kapli Stent İle Tedavisi

Hüseyin YILMAZ1, Oktay SANCAKTAR1, İbrahim DEMİR1, Filiz ERSEL TÜZÜNER1, Hüseyin YILMAZ1, Oktay SANCAKTAR1
Akdeniz University Medical Faculty, Antalya,Turkey

Koroner arter perforasyonu perkutanöz koroner girişimin nadir bir komplikasyonudur. Yazımızda akut anterior miyokard enfartüslü bir olguda pirimer anjiyoplastide eximer laser uygulanması sonucunda sol ön inen arter ostiyumunda perforasyon olgusunu bildirdik. Perforasyon bölgesi PTFE-kaplı stent ile kapatıldı. Perikard tamponadı perikarda yerleştirilen 6 french sheath içinden ilerletilen pig-tail kateterle boşaltıldı ve açık kalp cerrahisinde perforasyon bölgesi pirimer onarılarak sol internal mammarian arter sol ön inen arter anastomozu uygulandı.


Successful Management with Coated Stent of Osteal Perforation of Left Anterior Descending Artery due to Laser Angioplasty

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hüseyin YILMAZ, Oktay SANCAKTAR, İbrahim DEMİR, Filiz ERSEL TÜZÜNER, Hüseyin YILMAZ, Oktay SANCAKTAR. Successful Management with Coated Stent of Osteal Perforation of Left Anterior Descending Artery due to Laser Angioplasty. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(2): 127-129
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale