Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Dev Sağ Atrium [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 359-359

Dev Sağ Atrium

Lütfü Bekar, Fatih Altunkas, Köksal Ceyhan, Orhan Onalan
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Tokat, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Sağ Atrium, Ekokardiyografi

Giant Right Atrium

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Lütfü Bekar, Fatih Altunkas, Köksal Ceyhan, Orhan Onalan. Giant Right Atrium. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 359-359

Sorumlu Yazar: Lütfü Bekar, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale