Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Editöre Mektup: [Akut miyokard infarktüsü nedeniyle primer perkütan girişim uygulanan hastalarda başvuru anındaki hs-CRP düzeyinin önemi] [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 0; 37(4): 285-285

Editöre Mektup: [Akut miyokard infarktüsü nedeniyle primer perkütan girişim uygulanan hastalarda başvuru anındaki hs-CRP düzeyinin önemi]

Cafer Zorkun1, Kumral Ergün2, Dursun Aras2
1TIMI Study Group Brigham & Women’s Hospital Harvard Medical School, Boston
2Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara


Yorum yapılan ilişkili makale

Makaleye erişmek için tıklayınız


Letter to the Editor: [The significance of admission hs-CRP in patients undergoing primary percutaneous intervention for acute myocardial infarction]

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cafer Zorkun, Kumral Ergün, Dursun Aras. Letter to the Editor: [The significance of admission hs-CRP in patients undergoing primary percutaneous intervention for acute myocardial infarction]. Turk Kardiyol Dern Ars. 0; 37(4): 285-285

Sorumlu Yazar: Cafer Zorkun, United States
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale