ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
Archives of the Turkish Society of Cardiology
Vejetasyonunun Direkt Gerçek Zamanlı İntrakardiyak Ekokardiyografi Görüntüleme Altında Perkütan Yaklaşımla Küçültülmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 424-426 | DOI: 10.5543/tkda.2023.17268

Vejetasyonunun Direkt Gerçek Zamanlı İntrakardiyak Ekokardiyografi Görüntüleme Altında Perkütan Yaklaşımla Küçültülmesi

Tayyar Gökdeniz1, Yusuf Karavelioğlu1, Ümeyir Savur2
1Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Çorum, Türkiye
2Medipol Üniversitesi Medipol Mega Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Kalp içi elektronik cihaz enfeksiyonu, en tehlikeli komplikasyonlardan biridir ve ana tedavi yaklaşımı, kalp içi elektronik cihazın vücuttan çıkarılmasıdır. Bu olguda, implante edilebilen kardiyoverter-defibrilatör enfeksiyonunun sağ ventrikül leadinde devasa bir vegetasyon materyali bulunan bir vakayı başarılı bir şekilde sunuyoruz. Hastanın pulmoner arter embolizasyonu riskinin yüksek olması, akciğer ve genel durumunun kötü olması nedeniyle, gerçek zamanlı intrakardiyak ekokardiyografi görüntülemesi altında perkütan yaklaşımla devasa sağ ventriküler lead vejetasyonunun küçültülmesi işlemi gerçekleştirildi.

Anahtar Kelimeler: Endokardit, intrakardiyak ekokardiyografi,, lead çıkarılmasıDebulking of Giant Right Ventricular Lead Vegetation by Percutaneous Approach Under the Direct Real-Time Intracardiac Echocardiography Visualization

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tayyar Gökdeniz, Yusuf Karavelioğlu, Ümeyir Savur. Debulking of Giant Right Ventricular Lead Vegetation by Percutaneous Approach Under the Direct Real-Time Intracardiac Echocardiography Visualization. Turk Kardiyol Dern Ars. 2023; 51(6): 424-426

Sorumlu Yazar: Ümeyir Savur, Türkiye
Makale Dili: İngilizce


Journal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi