Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kist benzeri anteriyor mitral kapak anevrizması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 359-359

Kist benzeri anteriyor mitral kapak anevrizması

Özcan Özeke, Erdoğan İlkay
Mesa Hastanesi, Kardiyoloji, Ankara

Anahtar Kelimeler: kistik yapı, mitral kapak

Cyst-like anterior mitral valve aneurysm

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Özcan Özeke, Erdoğan İlkay. Cyst-like anterior mitral valve aneurysm. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 359-359

Sorumlu Yazar: Özcan Özeke, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale