Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Statinler yüksek serum transaminaz düzeyini azaltabilir mi? Bir çelişki! [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 364-364

Statinler yüksek serum transaminaz düzeyini azaltabilir mi? Bir çelişki!

Mehmet Uzun, Ömer Yiğiner, Ata Kırılmaz
Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

Karaciğer yağlanmasına bağlı transaminaz yüksekliği olan hastalarda lipid düşürücü tedavi uygulaması konusunda tereddütler vardır. Bu yazıda bu konuda bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması, lipid düşürücü tedavi, transaminaz yüksekliği

Can statins decrease the level of elevated serum transaminases? A paradox!

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Uzun, Ömer Yiğiner, Ata Kırılmaz. Can statins decrease the level of elevated serum transaminases? A paradox!. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 364-364

Sorumlu Yazar: Mehmet Uzun, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale