Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İlaca dirençli atriyal fibrilasyon olgusunda kalıcı His demeti uyarısı ve atriyoventriküler nod ablasyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 691-694 | DOI: 10.5543/tkda.2019.13766

İlaca dirençli atriyal fibrilasyon olgusunda kalıcı His demeti uyarısı ve atriyoventriküler nod ablasyonu

Serkan Saygi, Emre Erturk, Caner Topaloğlu, Mohammed Abusharekh
Medical Park Izmir Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Izmir

Kalıcı His demeti uyarısı (HBP), ventrikülleri normal uyarı sistemi üzerinden aktive ederek, yüksek oranda ventriküler uyarı ihtiyacı olan hastalarda, faydalı bir yöntem haline gelmiştir. Olgumuz, atriyoventriküler (AV) nod ablasyonu ve kalıcı HBP ile tedavi edilen, ilaç tedavisine dirençli, yüksek ventrikül hızlı atriyal fibrilasyon hastasıdır. Altmış iki yaşında, persistan atriyal fibrilasyon (AF) ve ilaca dirençli yüksek ventrikül hızı olan kadın hasta, egzersiz intoleransı ve çarpıntı şikayetiyle başvurdu. Hastanın başarısız kateter ablasyon girişimi ve ritim kontrolü amaçlı amiodaron toksisitesi öyküsü mevcuttu. Hız kontrolü için, sırayla kalıcı HBP ve AV nod ablasyonu planlandı. İlk olarak, kalıcı pacemaker implantasyonu uygulandı. His kablosu ve sağ ventrikül destek kablosu, başarılı şekilde implante edildi. His kablosu, pacemaker jeneratörünün atriyal kanalına bağlandı ve AAI uyarı moduna programlandı. AV nod, üç hafta sonra His kablosunda herhangi bir eşik değişikliği gözlenmeksizin ablate edildi. Üç aylık gözlem sonucunda, akut ya da kronik herhangi bir eşik değişimi izlenmedi ve hastamız günde iki kez apiksaban 5 mg tedavisi ile asemptomatikti. Atriyoventriküler nod ablasyonu sonrası kalıcı HBP, kardiyak resenkronizasyon tedavisi için uygun olmayan hastalarda, pacemaker kaynaklı ventriküler disenkroni ve kalp yetersizliğinin önlenmesi açısından uygun bir tedavi seçeneği olabilir.

Anahtar Kelimeler: Ablasyon, atriyal fibrilasyon; atriyoventriküler nod; His; pacemaker; refrakter atriyal fibrilasyon.

Permanent His bundle pacing and atrioventricular node ablation in a case with drug-refractory atrial fibrillation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serkan Saygi, Emre Erturk, Caner Topaloğlu, Mohammed Abusharekh. Permanent His bundle pacing and atrioventricular node ablation in a case with drug-refractory atrial fibrillation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 691-694

Sorumlu Yazar: Emre Erturk, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale