Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Uzman Yanıtları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(1): 69-72

Uzman Yanıtları

Cemil Gürgün1, Giray M. Kabakcı2, Ata Kırılmaz3, Okan Erdoğan4, Meral Kayıkçıoğlu1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Turkey
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Turkey
3GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi,Kardiyoloji Kliniği, İstanbul
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul


Answers of specialist

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cemil Gürgün, Giray M. Kabakcı, Ata Kırılmaz, Okan Erdoğan, Meral Kayıkçıoğlu. Answers of specialist. Turk Kardiyol Dern Ars. 2008; 36(1): 69-72

Sorumlu Yazar: Cemil Gürgün, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale