TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 36 (1)
Cilt: 36  Sayı: 1 - Ocak 2008
1.
Yüksek serum ürik asit düzeyleri ile safen ven grefti hastalığı arasındaki ilişki
Relationship between elevated levels of serum uric acid and saphenous vein graft disease
Yusuf Tavil, Nihat Şen, Fatma Hızal, Sadık Kadri Açıkgöz, İrfan Taşoğlu, Salih Topal, Mehmet Rıdvan Yalçın
PMID: 18453781  Sayfalar 14 - 18

2.
Marfan sendromlu bir ailede ağırlık kaldırmanın yıkıcı kardiyovasküler sonuçları
Catastrophic cardiovascular consequences of weight lifting in a family with Marfan syndrome
Uğur Önsel Türk, Emin Alioğlu, Sanem Nalbantgil, Deniz Nart
PMID: 18453784  Sayfalar 32 - 34

OLGU BILDIRISI
3.
Esansiyel trombositemi veya polisitemi veralı üç olgudaakut koroner sendrom gelişimi
Development of acute coronary syndrome in three patients with essential thrombocythemia or polycythemia vera
Meltem Tekin, Serkan Gökaslan, Erdem Diker, Sinan Aydoğdu
PMID: 18453785  Sayfalar 35 - 38

4.
Sağ ventrikül çıkış yolu taşikardisinin yeni ve basitleştirilmiş üçboyutlu haritalama tekniği ile ablasyonu: Olgu sunumu
Ablation of right ventricular outflow tract tachycardia using a new, simplified technique for three-dimensional mapping: a case report
Erdem Diker, Alper Canbay, Özlem Özcan Çelebi, Sinan Aydoğdu
PMID: 18453786  Sayfalar 39 - 43

DERLEME
5.
Obstrüktif uyku apnesi sendromu ve kardiyak aritmi
Obstructive sleep apnea syndrome and cardiac arrhythmias
Nihal Akar Bayram, Erdem Diker
PMID: 18453787  Sayfalar 44 - 50

6.
Türk kardiyovasküler tıp makaleleri 2007 yılındagöreceli olarak yerinde sayıyor
Turkey’s articles in cardiovascular medicine were stagnant in 2007
Altan Onat
PMID: 18453788  Sayfalar 51 - 65

7.
Görüntülü olgu örnekleri: Olağandışı görünümlü trombüsün eşlik ettiği kalsifiye sol ventrikül anevrizması
Unusual thrombus associated with calcific left ventricular aneurysm
Gamze Kaynar, Haldun Müderrisoğlu, Ali Oto
PMID: 18453789  Sayfa 66
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
8.
Editöre Mektup
Letter to Editor
Murat Biteker, Nilüfer Eksi Duran, Mehmet Özkan
PMID: 18453790  Sayfalar 67 - 68

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
9.
Uzman Yanıtları
Answers of specialist
Cemil Gürgün, Giray M. Kabakcı, Ata Kırılmaz, Okan Erdoğan, Meral Kayıkçıoğlu
Sayfalar 69 - 72
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
10.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 73
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale