Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İnterpole ventriküler ektopik atıma bağlı gizli ileti nedeniyle elektrokardiyografide yanıltıcı AV blok görünümü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(3): 197-200

İnterpole ventriküler ektopik atıma bağlı gizli ileti nedeniyle elektrokardiyografide yanıltıcı AV blok görünümü

Hasan Arı, Selma Arı, Vedat Koca, Tahsin Bozat
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Gizli ileti genellikle, atriyoventriküler (AV) düğüme retrograd olarak giren interpole ektopik atım nedeniyle oluşur; bu durumda, bir sonraki sinüs vuruşu AV ileti sistemindeki artmış refrakterlik nedeniyle venriküle iletilemez ya da uzamış PR aralığı ile iletilir. Altmış yedi yaşında erkek hasta, hareket sonrası bitkinlik ve istirahatte çarpıntı yakınmalarıyla başvurdu. Kan basıncı 110/70 mmHg, kalp hızı 70 atım/dk idi. Oskültasyonda apeks üzerinde hafif derecede sistolik üfürüm duyuldu, ritmi düzensiz idi. Elektrokardiyogramı, sağ dal bloku morfolojisi gösteren sık ventrikül erken atımları (VEA) dışında normaldi. Ekokardiyografik değerlendirmede sadece derece 1 mitral yetersizlik saptandı. İleri tetkik amacıyla 24 saatlik Holter ile izlenen hastada, bigeminal ritim gösteren sık interpole VEA görüldü. Her bir VEA arkasından PR intervalinde Mobitz tip 1 AV blok ile sonlanan belirgin uzama vardı. Uygulanan metoprolol tedavisi hastanın semptomlarında hızlı ve belirgin iyileşme sağladı. Tedavi sonrası yapılan Holter kaydında birkaç adet VEA görülürken, PR mesafesinde uzama veya AV blok yoktu.

Anahtar Kelimeler: Atriyoventriküler düğüm, elektrokardiyografi, ventrikül erken kompleksleri/fizyopatoloji.

Misleading ECG appearance of AV block due to concealed AV nodal conduction caused by interpolated ventricular ectopic beats

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hasan Arı, Selma Arı, Vedat Koca, Tahsin Bozat. Misleading ECG appearance of AV block due to concealed AV nodal conduction caused by interpolated ventricular ectopic beats. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(3): 197-200

Sorumlu Yazar: Hasan Arı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale