TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 37 (3)
Cilt: 37  Sayı: 3 - Nisan 2009
ARAŞTIRMA
1.
TEKHARF Taramasında ölüm yaşı: 56700 Kişi-yıllık izlemede dönemsel eğilim ve bölgesel dağılım
Age at death in the Turkish Adult Risk Factor Study: Temporal trend and regional distribution at 56,700 person-years’ follow-up
Altan Onat, Murat Uğur, Mustafa Tuncer, Erkan Ayhan, Zekeriya Kaya, Zekeriya Küçükdurmaz, Serkan Bulur, Hasan Kaya
PMID: 19553737  Sayfalar 155 - 160

2.
Atriyal fibrilasyonlu hastalarda oral antikoagülan kullanımı
Oral anticoagulant use in patients with atrial fibrillation
Faruk Ertaş, Hamza Duygu, Halit Acet, Nihan Kahya Eren, Cem Nazlı, Asım Oktay Ergene
PMID: 19553738  Sayfalar 161 - 167

3.
Yüksek serum gama-glutamiltransferaz aktivitesi ile yavaş koroner akım arasındaki ilişki
Relationship between elevated serum gamma-glutamyltransferase activity and slow coronary flow
Nihat Sen, Mehmet F Ozlu, Nurcan Basar, Firat Ozcan, Omer Gungor, Osman Turak, Ozgul Malcok, Kumral Cagli, Orhan Maden, Ali R Erbay, Ahmet D Demir
PMID: 19553739  Sayfalar 168 - 173

EDITÖRYAL YORUM
4.
Editöryal Yorum: Yavaş koroner akım
Editorial Comment: Slow coronary flow
Mehmet Ağırbaşlı
PMID: 19553740  Sayfalar 174 - 176
Makale Özeti | Tam Metin PDF | İngilizce Tam Metin

ARAŞTIRMA
5.
Ekokardiyografi rehberliğinde apikal yaklaşımla perikardiyosentez
Echocardiography-guided pericardiocentesis with the apical approach
Orhan Hasan Özer, Vedat Davutoglu, Musa Çakıcı, Adnan Doğan, İbrahim Sarı, Mustafa Oylumlu, Mehmet Aksoy
PMID: 19553741  Sayfalar 177 - 181

6.
Enfektif endokarditli olguların klinik ve epidemiyolojik özellikleri
Clinical and epidemiological characteristics of infective endocarditis
Serkan Çay, Özgül Malçok Gürel, Şule Korkmaz
PMID: 19553742  Sayfalar 182 - 186

OLGU BILDIRISI
7.
İnteratriyal septumda lipomatöz hipertrofi: Olgu sunumu
Lipomatous hypertrophy of the interatrial septum: a case report
Tayfun Şahin, Teoman Kılıç, Umut Yengi Çelikyurt, Ulaş Bildirici
PMID: 19553743  Sayfalar 187 - 189

8.
Doğuştan Valsalva sinüsü anevrizmasının aşırı egzersiz sonrası ani yırtılması
Acute rupture of a congenital sinus of Valsalva aneurysm after severe exercise
Mustafa Tuncer, Beyhan Eryonucu, Ünal Güntekin, Hasan Ali Gümrükçüoğlu
PMID: 19553744  Sayfalar 190 - 192

9.
Kawasaki hastalığı olan bir olguda MR koroner anjiyografinin sol ön inen arter anevrizması tanısına katkısı
The contribution of MR coronary angiography to the diagnosis of a left anterior descending artery aneurysm in a patient with Kawasaki disease
Dilek Öncel, Güray Öncel
PMID: 19553745  Sayfalar 193 - 196

10.
İnterpole ventriküler ektopik atıma bağlı gizli ileti nedeniyle elektrokardiyografide yanıltıcı AV blok görünümü
Misleading ECG appearance of AV block due to concealed AV nodal conduction caused by interpolated ventricular ectopic beats
Hasan Arı, Selma Arı, Vedat Koca, Tahsin Bozat
PMID: 19553746  Sayfalar 197 - 200

11.
Koroner ven darlığına başarılı balon anjiyoplasti sonrası sol ventrikül elektrodu yerleştirilmesi: İki olgu sunumu
Implantation of the left ventricular pacemaker lead after successful balloon angioplasty for coronary vein stenosis: a report of two cases
Ahmet Vural, Teoman Kılıç, Ertan Ural, Dilek Ural
PMID: 19553747  Sayfalar 201 - 204

12.
Geçici iskemik atak sonrası saptanan süngerimsi miyokart (noncompaction)
Myocardial noncompaction recognized following a transient ischemic attack
Ahmet Karabulut, İsmail Erden, Emine Erden, Mahmut Çakmak
PMID: 19553748  Sayfalar 205 - 208

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
13.
Gerçek zamanlı, üçboyutlu transözofageal ekokardiyografi ile gösterilen mitral protez kapak trombüsü
Case images: Prosthetic mitral valve thrombosis demonstrated by real-time 3D transesophageal echocardiography
Mehmet Özkan, Hasan Kaya, Murat Biteker, Nilüfer Ekşi Duran
PMID: 19553749  Sayfa 209
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
İzole persistan sol süperiyor vena kavanın çokkesitli bilgisayarlı tomografi ile üçboyutlu görüntülenmesi
Demonstration of isolated persistent left superior vena cava by three-dimensional multislice computed tomography
Hasan Kocatürk, Leyla Karaca
PMID: 19553750  Sayfa 210
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Yağ aldırma işleminin nadir bir komplikasyonu: Pulmoner emboli
Pulmonary embolism as a rare complication of liposuction
Tayfun Şahin, Yengi Umut Çelikyurt, Eser Acar, Teoman Kılıç
PMID: 19553751  Sayfa 211
Makale Özeti | Tam Metin PDF

16.
Sol atriyal apendikste dev intraperikardiyal anevrizma
Huge intrapericardial aneurysm of the left atrial appendage
Taylan Akgün, Gökhan Kahveci, Ahmet Güler, Oya Andaçoğlu
PMID: 19553752  Sayfa 212
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
17.
Editöre Mektup
Letter to the Editor
Mustafa Gürkan Kutucularoğlu, Ziya Şimşek
Sayfa 213

18.
Editöre Mektup
Letters to Editor
Mustafa Gürkan Kutucularoğlu, Ziya Şimşek
PMID: 19553753  Sayfalar 213 - 217
Makale Özeti | Tam Metin PDF

19.
Gebelerde protez kalp kapağı trombozunun tedavisi
Treatment of prosthetic heart valve thrombosis in pregnancy
Mehmet Özkan, Murat Biteker, Ali Emrah Oğuz, Nilüfer Ekşi Duran
PMID: 19553754  Sayfalar 215 - 216

DIĞER YAZILAR
20.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Answers of Specialist
Ertan Ural
Sayfa 218
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale