Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Ailesel Akdeniz ateşine bağlı perikart kisti [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(5): 379-379

Ailesel Akdeniz ateşine bağlı perikart kisti

Ahmet Çelik, Bekir Çalapkorur, İbrahim Özdoğru
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Bölümü, Kayseri

Anahtar Kelimeler: Ailevi akdeniz ateşi, perikard kist

A pericardial cyst due to familial Mediterranean fever

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet Çelik, Bekir Çalapkorur, İbrahim Özdoğru. A pericardial cyst due to familial Mediterranean fever. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(5): 379-379

Sorumlu Yazar: Ahmet Çelik, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale