Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İnfarktüse Bağlı Ventrikül Septum Perforasyonunda Cerrahi Tedavi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(10): 652-653

İnfarktüse Bağlı Ventrikül Septum Perforasyonunda Cerrahi Tedavi


Surgical Treatment of Ventricular Septal Perforations Induced Infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Surgical Treatment of Ventricular Septal Perforations Induced Infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2002; 30(10): 652-653
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale