Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
2007 Avrupa Hipertansiyon Tedavi Kılavuzu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 343-346

2007 Avrupa Hipertansiyon Tedavi Kılavuzu

Fatih Sinan Ertaş
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı


2007 European Hypertension Guidelines

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fatih Sinan Ertaş. 2007 European Hypertension Guidelines. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(6): 343-346

Sorumlu Yazar: Fatih Sinan Ertaş, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale