TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 35 (6)
Cilt: 35  Sayı: 6 - Eylül 2007
EDITÖRYAL YORUM
1.
2007 Avrupa Hipertansiyon Tedavi Kılavuzu
2007 European Hypertension Guidelines
Fatih Sinan Ertaş
Sayfalar 343 - 346
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Kırgız toplumunda esansiyel hipertansiyonlu hastalarda iskemik inmenin risk faktörü olarak anjiyotensin dönüştürücü enzim geninde I/D polimorfizminin rolü
The I/D polymorphism of the angiotensin converting enzyme gene as a risk factor for ischemic stroke in patients with essential hypertension in Kyrgyz population
Andrey Polupanov, Abdimutalip Halmatov, Oleg Pak, Tatyana Romanova, Elena Kim, Natalia Cheskidova, Almaz Aldashev, Ainagul Dzhumagulova
Sayfalar 347 - 353

3.
Alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanması olan olgularda endotel disfonksiyonu ile serum aminotransferaz enzim düzeyleri arasındaki ilişki
The relationship between endothelial dysfunction and serum aminotransferase levels in nonalcoholic fatty liver disease
Aydın Yıldırım, Özer Soylu, Alper Aydın, Hakan Güveli, Mehmet Ergelen, Seden Çelık, Baris Güngör, Ender Özgün Çakmak, Fatih Uzun, Tuna Tezel
Sayfalar 354 - 359

4.
Koroner yavaş akımı olan hastalarda sol ventrikül fonksiyonları: Doku Doppler çalışması
Left ventricular function in patients with coronary slow flow: a tissue Doppler study
Serdar Sevimli, Eyüp Büyükkaya, Fuat Gündoğdu, Şakir Arslan, Enbiya Aksakal, Yekta Gürlertop, Sebahattin Ateşal
Sayfalar 360 - 365

5.
Sol internal mamaryan arterde (LIMA) yan dal sıklığı ve yan dal varlığının LIMA akım hızına etkisi
The Incidance of Side Branch on Left Internal Mammary Artery (LIMA) and The Effect of Side Branch on Flow Rate
Serdar Biçeroğlu, Mustafa Karaca, Ahmet Yıldız, Müge Ildızlı-demirbaş, Hasan Yılmaz
Sayfalar 366 - 369

OLGU BILDIRISI
6.
Düşük doz trombolitik tedavi sonrasında akut ciddi anemiyle birlikte görülen spontan dev intraperitoneal hematom
Spontaneous massive intraperitoneal hematoma accompanied by acute severe anemia after low-dose thrombolytic therapy
Kenan Yalta, Mehmet Birhan Yılmaz, Filiz Karadaş, Cesur Gümüş
Sayfalar 370 - 372

7.
Takıldıktan 20 yıl sonra meydana gelen, kalp pili tellerindeki enfeksiyonun ve triküspid kapak endokarditinin iki aşamalı cerrahi tedavisi
Two-stage surgical treatment of infected pacemaker leads and tricuspid valve endocarditis occurring 20 years after implantation
Koray Ak, Ali Civelek, Selim İsbir, Sinan Arsan
Sayfalar 373 - 377

8.
Aort kapakta mantar endokarditine bağlı embolik olaylar
Fungal endocarditis of the aortic valve complicated by recurrent embolic events
Yelda Tayyareci, Zehra Buğra, Mehmet Meriç
Sayfalar 378 - 381

DERLEME
9.
Obstrüktif uyku apne sendromu
Obstructive sleep apnea syndrome
Tolga Aksu, Erdoğan İlkay
Sayfalar 382 - 390

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
10.
Multiveziküler kardiyak kist hidatik
Multivesicular cardiac hydatid cyst
İbrahim Özdoğru, Ertuğrul Mavili, Ali Doğan, Mehmet Güngör Kaya
Sayfa 391

11.
Kalsifik konstriktif perikardit
Calcific constrictive pericarditis
Sema Yıldız, Ali Yıldız
Sayfa 392

DIĞER YAZILAR
12.
Uzman yanıtları
Answers of specialist
Tuğrul Okay, Serdar Payzin, Erdoğan İlkay
Sayfalar 393 - 395
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 396
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale