Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
[Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 711-711 | DOI: 10.5543/tkda.2019.02335

An aberrant patent ductus arteriosus mimicking aortopulmonary window

Hassan Aghajani1, Reza Mohseni-badalabadi1, Ali Hosseinsabet1, Khalil Forozannia2
1Department of Cardiology, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2Department of Cardiac Surgery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

Keywords: Patent ductus arteriousus, aoropulmonary widow, echocardiography.An aberrant patent ductus arteriosus mimicking aortopulmonary window

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Hassan Aghajani, Reza Mohseni-badalabadi, Ali Hosseinsabet, Khalil Forozannia. An aberrant patent ductus arteriosus mimicking aortopulmonary window. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(8): 711-711

Sorumlu Yazar: Ali Hosseinsabet, Iran
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale