Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Cor Triatriatum'un Ekokardiyografik Tanısı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(1): 59-61

Cor Triatriatum'un Ekokardiyografik Tanısı

Muhsin SARAÇLAR1, Nazan ÖZBARLAS1, Süheyla ÖZKUTLU1, İlhan GÜNAY1
Hacettepe Üniversitesi, Pediatrik Kardiyoloji Ünitesi, Ankara

Cor triatriatum, bütün pulmoner venlerin döküldüğü ve sol atriuma açılan aksesuar bir odacığın bulunması halidir. Aksesuar odacığı sol atriuma bağlayan açıklığın büyük olduğu durumlar ancak ileri erişkin yaşlarda belirtilerini verirken, küçük olduğu vakalarda hayatın ilk aylarında belirgin semptomlar ortaya çıkar. Bu yazıda kalp yetmezliği ve pulmoner venöz konjesyon gösteren 3 aylık bir kız çocukta, ekokardiyografik inceleme ile cor triatriatum bulunduğu saptanmış ve bu durumun tanısında M-mode, iki-boyutlu ve Doppler ekokardiyografinin yararları vurgulanmıştır. Ekokardiyografik incelemede sağ atrium, sağ ventrikül ve pulmoner arterin geniş olduğu, pulmoner venlerin açıldığı bir kesenin varlığı (aksesuar odacık), bunun küçük çaptaki sol atriumla, bir orifis yoluyla ilişkilendiği gösterilmiştir. Hemodinamik çalışma ile sol atrium basıncı ortalama 3 mmHg, pulmoner "wedge" basıncı 15 mmHg ölçülmüştür. Pulmoner arteriogramın venöz dönüş fazında pulmoner venlerin genişlediği, bunların aksesuar odacığa boşaldığı gözlenerek, ekokardiyografik bulgular desteklenmiştir. Açık kalp tekniği ile tam düzeltme ameliyatı yapılan hasta, ameliyat sonrası birinci günde kardiyovasküler kollaps tablosu ile kaybedilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cor triatriatum, ekokardiyografi

Echocardiographic Diagnosis of Cor Triatriatum

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Muhsin SARAÇLAR, Nazan ÖZBARLAS, Süheyla ÖZKUTLU, İlhan GÜNAY. Echocardiographic Diagnosis of Cor Triatriatum. Turk Kardiyol Dern Ars. 1992; 20(1): 59-61
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale