ISSN 1016-5169 | E-ISSN 1308-4488
TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 52 (4)
Cilt: 52  Sayı: 4 - Haziran 2024
IN MEMORIAM
1.
Prof. Dr. Vedat Sansoy’un Anısına
In Memoriam of Prof. Vedat Sansoy
Deniz Güzelsoy
Sayfalar 225 - 226
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
2.
Korunmuş Ejeksiyon Fraksiyonlu Kalp Yetersizliği Olan Hastalarda Kardiyak Amiloidoz Şüphesi için En Belirleyici Kırmızı Bayraklar
The Most Predictive Red Flags for Suspecting Cardiac Amyloidosis in Patients with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction
Halit Emre Yalvaç, Selda Murat, İlknur Ak Sivrikoz, Hava Üsküdar Teke, Oğuz Çilingir, Ertuğrul Çolak, Yüksel Çavuşoğlu
PMID: 38829635  doi: 10.5543/tkda.2024.33046  Sayfalar 227 - 236

3.
Sodyum-Glukoz Kotransporter-2 İnhibitörlerinin Atriyal Elektromekanik İleti Zamanı Üzerine Etkisi
The Impact of Sodium-Glucose Cotransporter-2 Inhibitors on Atrial Electromechanical Conduction Time
Enes Çelik, Murat Kerkütlüoğlu, Murat Şahin, Ekrem Aksu, Akif Serhat Balcıoğlu
PMID: 38829634  doi: 10.5543/tkda.2024.27546  Sayfalar 237 - 243

4.
Kalp Yetersizliği Olan Yaşlı Hastalarda Bilişsel Bozukluğu Öngörmede Biyobelirteçlerin Rolü
The Role of Biomarkers in Predicting Cognitive Impairment in Elderly Patients with Heart Failure
Ayça Arslan, Ahmet Çelik, Oben Döven
PMID: 38829644  doi: 10.5543/tkda.2024.97143  Sayfalar 244 - 252

5.
Perkütan Koroner Girişim Uygulanan Akut Miyokard Enfarktüslü Diyabetik Olmayan Hastalarda On Yıllık Majör İstenmeyen Kardiyovasküler Olayları Öngörmede Trigliserit-Glukoz İndeksinin Değeri
The Prognostic Value of the Triglyceride-Glucose Index in Forecasting Ten-Year Major Adverse Cardiovascular Events in Non-Diabetic Patients with Acute Myocardial Infarction Undergoing Percutaneous Coronary Intervention
Uğur Köktürk, Orhan Onalan, Mustafa Umut Somuncu, Begüm Uygur, İlke Erbay, Fahri Çakan, Ahmet Avcı
PMID: 38829642  doi: 10.5543/tkda.2023.58554  Sayfalar 253 - 259

6.
Girişimsel Kardiyolojide Hasta Dozları ve Personel Tutumlarının Radyasyon Güvenliği Açısından Değerlendirilmesi
Evaluation of Procedure Doses and Staff Attitudes in Interventional Cardiology in Terms of Radiation Safety
Uğur Uğrak, Yusuf Uzkar, İrfan Düzen, Temel Acar, Ercan Karabey, Gülperi Durmaz
PMID: 38829631  doi: 10.5543/tkda.2024.18363  Sayfalar 260 - 268

7.
Sağlık Çalışanlarında Gece Vardiyasının Kan Basıncına Etkisi
The Effect of Night Shift on Blood Pressure in Healthcare Workers
Akın Torun, Almina Erdem, Şahhan Kılıç, Feyza Betül Çetinkaya, Volkan Çamkıran, Ahmet Lütfüllah Orhan
PMID: 38829641  doi: 10.5543/tkda.2024.55484  Sayfalar 269 - 273

NASIL YAPALIM?
8.
Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisine Yanıt Vermeyen Hastalarda Neler Yapabiliriz?
What Can We Do in Patients Non-Responsive to Cardiac Resynchronisation Threapy?
Yalçın Velibey
PMID: 38829637  doi: 10.5543/tkda.2024.34560  Sayfalar 274 - 283
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU BILDIRISI
9.
İlerlemiş Ekstravasküler Kalsifiye Plağın Koroner Stenoz Ciddiyetinin Değerlendirilmesine Etkisi
Impact of Advanced Extravascular Calcified Plaque on the Assessment of Coronary Stenosis Severity
Toshimitsu Tsugu, Kaoru Tanaka, Mayuko Tsugu, Yuji Nagatomo, Johan De Mey
PMID: 38829638  doi: 10.5543/tkda.2023.35882  Sayfalar 284 - 289

10.
Miyokart Enfarktüsü Sonrası Gelişen Miyokart içi Disekan Hematomun Tedavisi
Management of Intramyocardial Dissecting Hematoma Following Myocardial Infarction
Beytullah Çakal, Sinem Çakal, Korhan Erkanlı
PMID: 38829630  doi: 10.5543/tkda.2023.15424  Sayfalar 290 - 292

11.
Genç Yetişkinlerde Miyokard Enfarktüsü: Teşhis Muayene ile Başlar
Myocardial Infarction in Young Adults: Diagnosis Begins Through Inspection
Zeynep Kumral, Ayse Çolak, Mehmet Emre Özpelit, Ebru Özpelit
PMID: 38829640  doi: 10.5543/tkda.2023.52578  Sayfalar 293 - 297

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
12.
Yüksek Basınçlı Kesme Balonu Şişirmelerine Bağlı Koroner Arter Perforasyonu
Coronary Artery Perforation Due to High-Pressure Cutting Balloon Inflations
Antonios Kouparanis, Konstantinos C. Theodoropoulos, Ioannis Botis, Matthaios Didagelos, George Kassimis, Antonios Ziakas
PMID: 38829633  doi: 10.5543/tkda.2023.27330  Sayfalar 298 - 299
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

13.
Situs Inversuslu ve Dekstrokardili Bir Hastada Atriyal Fibrilasyonun Kriyobalon ile Ablasyonu
Cryoballoon Ablation of Atrial Fibrillation in a Patient with Dextrocardia with Situs Inversus
Serkan Çay, Özcan Özeke, Fırat Özcan, Meryem Kara, Elif Hande Özcan Çetin, Ahmet Korkmaz, Serkan Topaloğlu
PMID: 38829632  doi: 10.5543/tkda.2023.24224  Sayfalar 300 - 301
Makale Özeti |Tam Metin PDF | Video

EDITÖRE MEKTUP
14.
Egzersiz Testleri Sırasında Abartılı Kan Basıncı Yanıtının Doğru Yorumlanması
Correct Interpretation of Exaggerated Blood Pressure Response During Exercise Tests
Ali Çoner
PMID: 38829643  doi: 10.5543/tkda.2024.65357  Sayfalar 302 - 303
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP YANITI
15.
Editöre Mektup Yanıtı: “Egzersiz Testleri Sırasında Abartılı Kan Basıncı Yanıtının Doğru Yorumlanması”
Reply to the Letter to the Editor: “Correct Interpretation of Exaggerated Blood Pressure Response During Exercise Tests”
Gurbet Özge Mert
PMID: 38829639  doi: 10.5543/tkda.2024.50625  Sayfa 304
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRDEN
16.
Kardiyolojide Gündem ve Yorumlar
News and Comments from Cardiology
Ertan Ural
Sayfa 305
Makale Özeti |Tam Metin PDFJournal Metrics

Journal Citation Indicator: 0.18
CiteScore: 1.1
Source Normalized Impact
per Paper:
0.22
SCImago Journal Rank: 0.348

Hızlı AramaCopyright © 2024 Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi