TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 35 (2)
Cilt: 35  Ek: 2 - Ekim 2007
1.
İçindekiler
Contents

Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Sözlü Bildiriler
Oral Presentations

Sayfalar 3 - 49
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Poster Bildirileri
Poster Presentations

Sayfalar 51 - 103
Makale Özeti | Tam Metin PDF

4.
Yazar Dizini
Author Index

Sayfalar 104 - 112
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale