TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 34 (8)
Cilt: 34  Sayı: 8 - Aralık 2006
ARAŞTIRMA
1.
Kardiyometabolik risk profilini şekillendirmede aile geliri: Cinsiyete bağlı farklılıkların da incelendiği prospektif bir çalışma
Family income in shaping cardiometabolic risk profile: a prospective analysis including gender-related differences
Altan Onat, Hakan Özhan, Günay Can, Gülay Hergenç, Ahmet Karabulut, Sinan Albayrak
Sayfalar 471 - 478

2.
UNOS 2 statüsündeki son dönem kalp yetersizliği hastalarında kalp naklinin mortaliteye etkisi
The effect of heart transplantation on mortality in end-stage heart failure patients with UNOS status 2
Hamza Duygu, Mehdi Zoghi, Sanem Nalbantgil, Çağatay Engin, Tahir Yağdı, Azem Akıllı, Mustafa Akın, Mustafa Özbaran
Sayfalar 479 - 483

3.
Mitral kapak darlığında yüksek plazma atriyal ve beyin natriüretik peptid düzeylerinin hastalık ciddiyeti ile ilişkisi
The relationship of high plasma levels of atrial and brain natriuretic peptides with disease severity in mitral valve stenosis
Nevzat Uslu, Ahmet L. Orhan, Zekeriya Nurkalem, İlker Avcı, Hasan O. Özer, İbrahim Sarı, Zübeyir Acar, Şevket Görgülü, Mehmet Eren
Sayfalar 484 - 488

4.
Akut miyokard infarktüsünün ilk altı saatinde acil koroner baypas uygulanan hastalarda erken dönem sonuçlar
Early postoperative results of emergency coronary bypass surgery in patients presenting within six hours of acute myocardial infarction
Mustafa Bilge Erdoğan, Feragat Uygur, Bülent Meşe, Alper Serçelik, Cemil Cahit Öğütmen, Birol Yamak, Bülent Kısacıkoğlu
Sayfalar 489 - 493

EDITÖRYAL YORUM
5.
Akut miyokard infarktüsü tedavisinde cerrahinin yeri
The role of coronary bypass surgery in the treatment of acute myocardial infarction
Atıf Akçevin
Sayfalar 494 - 495
Makale Özeti | Tam Metin PDF

ARAŞTIRMA
6.
Obstrüktif uyku apneli erkek hastalarda sürekli pozitif havayolu basıncı tedavisinin kan basıncı ve sol ventrikül yapısı üzerine etkileri
The effect of continuous positive airway pressure on blood pressure and left ventricular structure in male patients with obstructive sleep apnea
Dursun Dursunoglu, Nese Dursunoglu, Ömür Kuru, Sibel Özkurt, Şükrü Gür, Göksel Kiter, Fatma Evyapan, Mustafa Kılıç
Sayfalar 496 - 503

OLGU BILDIRISI
7.
Sessiz inferior miyokard infarkütüsü sonrası gelişen ve kardiyojenik şokla sonuçlanan dev psödoanevrizma ve ciddi mitral yetersizliği
A giant left ventricular pseudoaneurysm with severe mitral regurgitation after silent inferior myocardial infarction resulting in cardiogenic shock
Bayram Bağırtan, Mutlu Vural, Ebru Tırnaksız, Hayrettin Tekümit, Murat Demirtaş
Sayfalar 504 - 507

8.
İnfektif endarteritli bir olguda geniş duktus arteriyozus açıklığının medikal tedavi sonrası perkütan kapatılması
Percutaneous transcatheter coil occlusion of a large patent ductus arteriosus following medical treatment of infective endarteritis
Ahmet Çelebi, Yalım Yalçın, Cenap Zeybek, Celal Akdeniz
Sayfalar 508 - 511

9.
Koroner sinus elektrodunun koroner ven darlığının stent ile genişletilmesi sonrasında yerleştirilmesi
Implantation of a coronary sinus lead after stent dilatation of coronary vein stenosis
Zekeriya Kaptan, Cemal Özbakır, Özcan Özdemir, İsmet Hisar, Mustafa Soylu
Sayfalar 512 - 514

DERLEME
10.
Koroner arterlerin çokkesitli bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi
Evaluation of coronary arteries by multidetector computed tomography
Cihan Duran, Murat Gülbaran, Mecit Kantarcı
Sayfalar 515 - 526

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
11.
Sağ atriyumda serbest yüzen trombüs
Free-floating thrombi in the right atrium
Hasan Kocatürk, Mustafa Yılmaz, Cevdet Uğur Koçoğulları, Ednan Bayram
Sayfa 527
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
12.
Editöre mektup
Letter to editor
Hüseyin Yılmaz
Sayfalar 529 - 530

13.
Editöre mektup
Letter to editor
Erdem Diker
Sayfalar 530 - 531

DIĞER YAZILAR
14.
Uzman yanıtları
Answers of specialist
Bingür Sönmez, Tayyar Sarıoğlu, Atıf Akçevin
Sayfalar 533 - 534
Makale Özeti | Tam Metin PDF

15.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 535
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale