TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 34 (6)
Cilt: 34  Sayı: 6 - Eylül 2006
ARAŞTIRMA
1.
TEKHARF 2003-2004 taraması katılımcılarının genel beslenme örüntüsü ve beslenme alışkanlıkları
Nutritional habits and nutritional patterns of participants of the Turkish Adult Risk Factor Survey 2003-2004
Perihan Arslan, Seyit Mercanlıgil, Hülya Gökmen Özel, Gamze Çıtak Akbulut, Nilay Dönmez, Hilal Çiftçi, İbrahim Keleş, Altan Onat
Sayfalar 331 - 339

2.
Kronik tam veya kısmi koroner arter tıkanıklıklarında intrakoroner stent uygulamasının sol ventrikül sistolik fonksiyonları ve fonksiyonel kapasite üzerine etkisi
The effect of intracoronary stent implantation on left ventricular systolic functions and functional capacity in patients with chronic total or subtotal occlusions
Doğan Erdoğan, Mehmet Özaydın, Yılmaz Nişancı, Faruk Erzengin
Sayfalar 340 - 345

3.
Kalp yetersizliği olan hastalarda beta-bloker tedavisinin sol ventrikül sistolik fonksiyonlarına ve fonksiyonel kapasiteye etkisi: Metoprolol süksinat ile karvedilolün karşılaştırılması
The effect of beta-blocker therapy on left ventricular systolic functions and functional capacity in patients with heart failure: a comparison between metoprolol succinate and carvedilol
Şakir ARSLAN, Mustafa Kemal EROL, Engin BOZKURT, Fuat GÜNDOĞDU, Hanifi Yekta GÜRLERTOP, Hüseyin ŞENOCAK
Sayfalar 346 - 351

4.
İskemik olmayan diyabetik otonomik nöropatili hastalarda tredmil egzersiz testi parametreleri ile kalp hızı değişkenlerinin değerlendirilmesi
Relationship between treadmill exercise test parameters and heart rate variability in patients with nonischemic diabetic autonomic neuropathy
Yusuf Tamam, Murat Mehmet Sucu, Ali Vahip Temamoğulları, Talantbek Batıraliyev
Sayfalar 352 - 357

5.
Mitral stenozlu ve sinüs ritimli hastalarda kardiyak fonksiyonların erken dönemde doku Doppler görüntüleme ile belirlenmesi
Early detection of cardiac function by tissue Doppler imaging in patients with mitral stenosis and sinus rhythm
Mustafa Aydın, Sait Mesut Doğan, Metin Gürsürer, Aydın Dursun, Fatih Çam, Tolga Onuk
Sayfalar 358 - 362

OLGU BILDIRISI
6.
Wilson sirozu olan bir olguda konstriktif perikardit: Ayırıcı tanıdaki güçlükler
Constrictive pericarditis in a patient with Wilson’s cirrhosis: difficulties in differential diagnosis
Hülya Akhan Kaşıkcıoğlu, Hüseyin Uyarel, Zeynep Tartan, Neşe Çam
Sayfalar 363 - 366

7.
Hafif pre-eksitasyonu olan bir hastada başarılı aksesuvar yol ablasyonunun elektrokardiyogramdaki etkisi
The electrocardiographic effect of successful accessory pathway ablation in a patient with minimal preexcitation
Fethi Kılıçaslan, Ata Kırılmaz, Rifat Eralp Ulusoy, Bekir Sıtkı Cebeci, Mehmet Dinçtürk
Sayfalar 367 - 370

8.
Atipik, çift halkalı sağ atriyal flutterli bir olguda başarılı ablasyon
Successful ablation in a case with atypical, double-loop right atrial flutter
Erdem Diker, Alper Canbay, Sinan Aydoğdu
Sayfalar 371 - 375

DERLEME
9.
Egzersiz testine kan basıncı yanıtı
Blood pressure response to treadmill exercise testing
Atila Bitigen, Erdem Türkyılmaz, Nihal Özdemir
Sayfalar 376 - 381

OLGU GÖRÜNTÜSÜ
10.
İleri yaşta saptanan asemptomatik inkomplet kor triatriatum dekster
Asymptomatic incomplete cor triatriatum dexter detected in an elderly patient
Fuat Gündoğdu, Şakir Arslan, Yahya İslamoğlu
Sayfa 382
Makale Özeti | Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
11.
Editöre Mektup
Letters to the Editor
Mehmet Uzun, Ata Kırılmaz
Sayfalar 384 - 386

DIĞER YAZILAR
12.
Uzman yanıtları
Answers of specialist
Tevfik Gürmen, Oktay Sancaktar
Sayfalar 388 - 389
Makale Özeti | Tam Metin PDF

13.
Kardiyoloji Yayınlarında Gündem ve Yorumlar
Comment on cardiology publications
Ertan Ural
Sayfa 391
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale