TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 32 (9)
Cilt: 32  Sayı: 9 - Aralık 2004
1.
Yayın Kurulu Olarak TKD Arşivi'ni Devrederken: Makale İşlemleri Artık İnternetten
Altan Onat
Sayfa 595
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Ulusal Kalp Sağlığı Politikası Kalp-Damar Hastalıklarından Korunma Stratejileri
Strategies for Cardiovascular Prevention Related to a National Cardiac Health Policy
Altan ONAT
Sayfalar 596 - 602

DERLEME
3.
İnflamasyon Parametreleri Akut Miyokard İnfarktüsünde Trombolitik Tedavinin Başarısını Gösteriyor mu?
Are the Parameters of Inflammation a Measure of Success of Thrombolytic Treatment in Acute Myocardial Infarction?
Mesut DEMİR, Mehmet KANADAŞI, Onur AKPINAR, Mevlüt KOÇ, Mahir AVKAROĞULLARI, Yurdaer DÖNMEZ, Murat ÇAYLI, Cumhur ALHAN, Mustafa DEMİRTAŞ, Ayhan USAL, Mustafa ŞAN, Tamer İnal
Sayfalar 603 - 610

4.
TEKHARF Çalışması Takibinde Gözlemlenen Toplam ve Koroner Mortalitenin Analizi
Assessment of Overall and Coronary Mortality Observed in the Turkish Adult Risk Factor Survey
Altan Onat, İbrahim Sarı, Mustafa Tuncer, Ahmet Karabulut, Mehmet Yazıcı, Serdar Türkmen, Yüksel Doğan, İbrahim Keleş, Vedat Sansoy
Sayfalar 611 - 617

5.
Sol Ventrikül Diyastolik Fonksiyonunun Değerlendirilmesinde Yeni Bir Yöntem: Doku Doppler Ekokardiyografi
Assessment of Left Ventricular Diastolic Dysfunction with a New Method: Tissue Doppler Imaging
Murat Çaylı, Ayhan Usal, Mehmet Kanadaşı, Mesut Demir, Onur Akpınar
Sayfalar 618 - 625

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale