TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 32 (8)
Cilt: 32  Sayı: 8 - Kasım 2004
DERLEME
1.
Türk Yetişkinlerinde Hiperkolesterolemi ve Hipertansiyon Birlikteliği: Sıklığına ve Kardiyovasküler Riski Öngördürmesine İlişkin TEKHARF Çalışması Verileri
Combined Hypercholesterolemia and Hypertension Among Turkish Adults: Prevalence and Prediction of Cardiovascular Disease Risk
Altan ONAT, Serdar TÜRKMEN, Ahmet KARABULUT, Mehmet YAZICI, Günay CAN, Vedat SANSOY
Sayfalar 533 - 541

2.
Koroner Arter Hastalığında Güncel Tedavi Yaklaşımlarını Ne Düzeyde Gerçekleştirebiliyoruz?
To What Extent are We Applying Current Medical Treatment Approaches in Coronary Artery Disease?
Müge ILDIZLI, Meral KAYIKÇIOĞLU, Oğuz YAVUZGİL, Can HASDEMİR, Cemil GÜRGÜN, Hakan KÜLTÜRSAY
Sayfalar 542 - 549

3.
Persistan Atriyal Fibrilasyonlu Hastaların Eksternal Kardiyoversiyonunda Optimal Enerji Seçimi
Determining the Optimal Energy for External Cardioversion of Patients with Persistent Atrial Fibrillation
Y.Alparslan BİRDANE, Ömer GÖKTEKİN, Y.Mehmet MELEK, Sait Mesut DOĞAN, Bülent GÖRENEK, Yüksel ÇAVUŞOĞLU, Ahmet ÜNALIR, Necmi ATA, Bilgin TİMURALP
Sayfalar 550 - 555

4.
Hipertiroidide P Dalga Süresi ve P Dalga Dispersiyonu: Antitiroid Tedavinin Etkisi
P Wave Duration and P Wave Dispersion in Hyperthyroidism: Effect of Antithyroid Treatment
Yeşim GÜRAY, Ümit GÜRAY, M.Birhan YILMAZ, Hakan ALTAY, Halil KISACIK, Serdar GÜLER, Şule KORKMAZ
Sayfalar 556 - 563

5.
Çalışmalar Kılavuzluğunda Üçüncü Kuşak Trombolitik Ajanlar
Third Generation Thrombolytic Agents in the Guidance of Trials
Ayşe Saatçi YAŞAR, Asuman BİÇER, Hasan TURHAN, Hatice ŞAŞMAZ
Sayfalar 564 - 570

6.
Akut Koroner Sendrom Dışı Olaylarda Kardiyak Troponin Yüksekliğinin Klinik Önemi
Clinical Significance of Increased Troponin Levels in Clinical Events Other than Acute Coronary Syndromes
Egemen DUYGU, Nalan KAHRAMAN, Seçkin PEHLİVANOĞLU, Zeki ÖNGEN
Sayfalar 571 - 580

7.
Kronik Perikardiyal Efüzyonda Tanı ve Tedavi Yaklaşımı
Chronic Pericardial Effusion: Diagnostic and Therapeutic Methods
İsmail BIYIK, Oktay ERGENE
Sayfalar 581 - 590

8.
Sağlıklı Erkeklerde İlerleyen Yaşın Karotis-Femoral (Aortik) Nabız Dalga Hızı Üzerine Etkileri
The Effects of Advancing Age in Healthy Men on the Carotid-Femoral (Aortic)
Mustafa YILDIZ, Alparslan ŞAHİN, Turhan KÜRÜM
Sayfa 591
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale