TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 32 (2)
Cilt: 32  Sayı: 2 - Mart 2004
DERLEME
1.
Toplumumuzda Ürik Asid Düzeyleri:Metabolik Sendromun bir Belirleyicisi veKoroner Hastalığın Özellikle Kadınlarda bir Göstergesi
Uric Acid Levels in Turkish Adults: A Determinant of Metabolic Syndrome and a Marker of CoronaryDisease, Especially in Women
Gülay HERGENÇ, Altan ONAT, Serdar TÜRKMEN, Hüseyin UYAREL, Bülent UZUNLAR, Mehmet YAZICI, İbrahim SARI, İbrahim KELEŞ, Günay CAN, Vedat SANSOY
Sayfalar 71 - 81

2.
Yüksek Riskli bir Örneklemimizde Lipoprotein(a):Dağılımı ve Bağıntıları Zemininde Türk Erkeklerinde İnsülinemi ile Ters İlişkisi Gözlemi
Lipoprotein(a) in a High-risk Turkish Population Sample: Distribution and Correlations, with Emphasis on Inverse Relationship to Insulinemia in Men
Altan ONAT, Hüseyin UYAREL, Gülay HERGENÇ, Mehmet YAZICI, Bülent UZUNLAR, Serdar TÜRKMEN, İbrahim SARI, Günay CAN, Vedat SANSOY
Sayfalar 82 - 90

3.
Kardiyak Resenkronizasyon Tedavisinin Sol Atriyal Apendiks Fonksiyonu ve Pulmoner Ven Akım Paterni Üzerine Etkisi
Effect of Cardiac Resynchronization Therapy on Left Atrial Appendage Function and PulmonaryVenous Flow Pattern
Y.Ahmet VURAL, Y.Ayşen AĞAÇDİKEN, Doç Dilek URAL, Y.Tayfun ŞAHİN, Y.Güliz KOZDAĞ, Y.Göksel KAHRAMAN, Ertan URAL, Y.Haluk AKBAŞ, Kaya SÜZER, Baki KOMSUOĞLU
Sayfalar 91 - 98

4.
Kronik İskemik Kalp Yetersizliğinde Glukoz-İnsülin-Potasyum İnfüzyonunun Endotelin-1 Düzeyleri ve Miyokard Hasarına Etkisi
Effect of Glucose Insulin Potassium Infusion on Myocardial Injury and Endothelin-1 Levels in Chronic Ischemic Heart Failure
Y.Mustafa YAZICI, Sabri DEMİRCAN, Emre AKSAKAL, Korhan SOYLU, Mahmut ŞAHİN, Olcay SAĞKAN
Sayfalar 99 - 106

5.
Esansiyel Hipertansiyonda Hedef Organ Hasarı Sayısı ile Anjiyotensin Dönüştürücü Enzim Gen Polimorfizmi Arasındaki İlişki
Relationship Between Angiotensin Converting Enzyme Gene Polymorphism and Number of Target Organ Damage in Essential Hypertension
Nezihi BARIŞ, Filiz ÖZERKAN, M. Remzi ÖNDER, Bahri AKDENİZ, Sema GÜNERİ
Sayfalar 107 - 114

6.
Türkiye'de Kalıcı Kalp Pili İmplantasyonunun Durumu
İzzet ERDİNLER
Sayfalar 115 - 116
Makale Özeti | Tam Metin PDF

7.
Türkiye'de 2000, 2001 ve 2002 Yılı Kalıcı Kalp Pili Bildirimlerinin Değerlendirilmesi
Survey of Cardiac Pacemaker Implantation in Turkey: Calendar Years 2000 to 2002
Remzi KARAOĞUZ, Nuran YAZICIOĞLU, Bülent ÖZİN, Fehmi MERCANOĞLU, Uğur Kemal TEZCAN
Sayfalar 117 - 124

8.
Türk Kardiyovasküler Tıp Yayınları 2003 Yılında Durgunlukta
Stability in 2003 in Turkey's Cardiovascular Publications Covered by Science Citation Index
Altan ONAT
Sayfalar 125 - 135

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale