TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 30 (9)
Cilt: 30  Sayı: 9 - Eylül 2002
1.
İngilizce Özetler
Summaries of Articles

Sayfalar 526 - 529
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Koroner Baypas Cerrahisi Sonrası Hipertansiyon Kontrolünde Diltiazem, Nitrogliserin ve Sodyum Nitroprussidin Karşılaştırılması
Comparative Study of Diltiazem, Nitroglycerin, and Sodium Nitroprusside for Controlling Hypertension Following Coronary Artery Bypass Surgery
Fevzi TORAMAN, Haluk ÖZTİRYAKİ, Hasan KARABULUT, Nazan AKSOY, Ümit ÇALIŞIRİŞÇİ, Nurgül YURTSEVEN, Ali ÖZYURT, Onur GÖKSEL, Serdar EVRENKAYA, Sevim CANİK, Sinan DAĞDELEN, Cem ALHAN
Sayfalar 530 - 533

ORIJINAL ARAŞTIRMA
3.
Diyabetik ve Diyabetik Olmayan Akut Miyokard İnfarktüsü Olgularında Primer Koroner Stent İmplantasyonu: Hastane İçi ve Klinik Takip Sonuçları
Primary Coronary Stent Implantation for Acute Myocardial Infarction in Diabetic versus Nondiabetic Patients: In-hospital and Clinical Follow-up Results
İbrahim DEMİR, Hüseyin YILMAZ, İbrahim BAŞARICI, Oktay SANCAKTAR, Necmi DEĞER
Sayfalar 534 - 543

DERLEME
4.
Büyük Damarların Transpozisyonunda Arteryel Switch Sonrası Reoperasyonlar
Reoperations After Arterial Switch for Transposition of the Great Arteries
Ersin EREK, Yusuf Kenan YALÇINBAŞ, Ece SALİHOĞLU, Nilüfer ÖZTÜRK, Nerime SOYBİR, Ayşe SARIOĞLU, Tayyar SARIOĞLU
Sayfalar 544 - 548

5.
Kardiyoversiyon Öncesi Antikoagülan Kullanan Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Eksternal Kardiyoversiyon Sonrası Mikroemboli Riskinin Transkraniyal Ultrasonografi ile Değerlendirilmesi
Transcranial Ultrasonographpic Evoluation Microembolism Risk After Cardioversion for Atrial Fibrillation in Anticoagulated Patients
Ömer GÖKTEKİN, Nevzat UZUNER, Necmi ATA, Gulmira KUDAİBERDİEVA, Demet GÜCÜYENER, Gazi ÖZDEMİR, Bilgin TİMURALP
Sayfalar 549 - 553

ORIJINAL ARAŞTIRMA
6.
Eksternal Kardiyoversiyona Dirençli Atriyal Fibrilasyonlu Hastalarda Tek Kateterli İnternal Kardiyoversiyon Tekniğinin Etkinliği ve Güvenilirliği
Efficacy and Safety of Single Lead Internal Cardioversion Technique in Patients with Atrial Fibrillation Resistance to External Cardioversion
Ömer GÖKTEKİN, Bülent GÖRENEK, Mehmet MELEK, Alpaslan BİRDANE, Yüksel ÇAVUŞOĞLU, Gumira KUDAİBEDİEVA, Ahmet ÜNALIR, Necmi ATA, Bilgin TİMURALP
Sayfalar 554 - 557

DERLEME
7.
Yüksek Dansiteli Lipoprotein Kolesterol Düşüklüğünü Nasıl Tedavi Edelim?
How to Treat Patients With Low HDL-cholesterol Levels
Neşe ÇAM, Ertan ÖKMEN
Sayfalar 558 - 567

DIĞER YAZILAR
8.
Prof. Dr. Cem'i Demiroğlu'nu, dev bir organizatörü kaybettik.
We have lost a giang organizer Prof. Dr. Cem'i Demiroğlu

Sayfa 595
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale