TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 25 (5)
Cilt: 25  Sayı: 5 - Temmuz 1997
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 260 - 263
Makale Özeti | Tam Metin PDF

2.
Romatizmal Mitral Hastalığı ve Primer Mitral Valv Prolapsusu Zemininde Gelişen Korda Rüptürü Olgularının Ayırdedici Özellikleri
Differentiating Features of Chordal Rupture Associated with Rheumatic Mitral Valve Disease and Primary Mitral Valve Prolapse
Cihangir KAYMAZ, Cevat KIRMA, Sibel ENAR, Bülent MUTLU, Nihal ÖZDEMİR, Hakan DİNÇKAL, Kenan SÖNMEZ, Mehmet ÖZKAN
Sayfalar 264 - 269

3.
Protez Mitral Kapaklarla İlişkili Spontan Mikrokabarcık Varlığının Transözofajiyal Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi ve Klinik Öneminin Araştırılması
Spontaneous Microbubbles Associated With Prosthetic Mitral Valves As Assessed By Transesophageal Echocardiography and Its Clinical Importance
Cihangir KAYMAZ, Cevat KIRMA, Sibel ENAR, Nihal ÖZDEMİR, Bülent MUTLU, Kenan SÖNMEZ, Hakan DİNÇKAL, Mehmet ÖZKAN
Sayfalar 270 - 274

4.
Sistolik Kan Basıncı Toparlanma Oranı ile Miyokard Perfüzyon Bozukluğu Varlığı ve Genişliği Arasındaki İlişkinin Stres-Redistribüsyon-Reinjeksiyon TI-201 Sintigrafisiyle İncelenmesi
Relation Between the Ratio of Recovery to Peak Exercise Systolic Blood Pressure and the Presence and Extent of Myocardial Perfusion Abnormalities During Stress Reinjection TI-201 Scintigraphy
Mehmet AKSOY, Niyazi GÜLER, Metin GÜRSÜRER, Ayşe E.PINARLI, Mehmet EREN, Turgut SİBER, Kemal YEŞİLÇİMEN, Tezer ULUSOY, Birsen ERSEK
Sayfalar 275 - 280

5.
Preinfarktüs Anginanın İnfarkt Genişliği, Akut Miyokard İnfarktüsü Sonrası Sol Ventrikül Sistolik Fonksiyonları ve Erken Prognoz Üzerine Etkileri
Effects of Preinfarction Angina on Infarct Size, Postinfarct Left Ventricular Systolic Function and Early Prognosis
Coşku TURAN, Seçkin PEHLİVANOĞLU, Rasim ENAR
Sayfalar 281 - 286

6.
Aort Koarktasyonunda Balon Anjiyoplasti: İlk Deneyimler
Balloon Angioplasty for Coarctation of Aorta: Initial Experience
Kürşad TOKEL, Enver EKİCİ, Ali KUTSAL, Coşkun İKİZLER
Sayfalar 287 - 292

7.
Fallot Tetralojisinde Transatriyal Tam Düzeltme
Transatrial Repair of Tetralogy of Fallot
Barbaros KINOĞLU, Tayyar SARIOĞLU, Yusuf YALÇINBAŞ, Tufan PAKER, Tanju YILDÖN, Ayşe SARIOĞLU, M.Salih BİLAL, Rüstem OLGA, Aydın AYTAÇ
Sayfalar 293 - 297

8.
Yetmiş Yaş ve Üstü Hastalarda İzole Koroner Arter Bypass Cerrahisi ve 40-60 Yaş Hasta Grubu ile Karşılaştırmalı Sonuçları
Isolated Coronary Artery Bypass Grafting in Patients 70 Years of Age and Older: Comparative Results in a 40-60 Years' Age Group
Gökhan İPEK, Esat AKINCI, Ergun DEMİRSOY, Ömer IŞIK, Tekin YILDIRIM, Turan BERKİ, Ali GÜRBÜZ, Mehmet BALKANAY, Cevat YAKUT
Sayfalar 298 - 302

9.
Hipertrofik Kardiyomiyopatide Moleküler Genetik
Review Molecular Genetics of Hypertrophic Cardiomyopathy
Nazmi GÜLTEKİN, Murat ERSANLI, Emine KÜÇÜKATEŞ
Sayfalar 303 - 309

10.
Olgu Bildirisi Üç Aksesuar Yolu Bulunan Hastanın Aynı Seansta Radyofrekans Kateter Ablasyonu ile Tedavisi
Case Report Therapy of the Patient With Triple Accessory Pathways in a Single Session of Radiofrequency Catheter Ablation
Kamil ADALET, Fehmi MERCANOĞLU, Hüseyin OFLAZ, Mehmet MERİÇ, Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK, Güngör ERTEM
Sayfalar 310 - 313

11.
Tarihçe:Çocuk Kardiyolojisi ve İlgili Sahalardaki Tarihi Gelişim

Sayfalar 314 - 318
Makale Özeti | Tam Metin PDF

12.
Editöre Mektup

Sayfa 320
Makale Özeti | Tam Metin PDF

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale