TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 25 (3)
Cilt: 25  Sayı: 3 - Nisan 1997
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 132 - 135
Makale Özeti

2.
İmplante Edilebilen Kalp Defibrilatörleri: 6 Yıllık Klinik Deneyim
Implantable Cardioverter Defibrillators: 6 Years Clinical Experience
Selim ERENTÜRK, Francis WELLENS, Pedro BRUGADA, Yvan DEGRİECK, Raphael De GEEST, Hugo VANERMEN
Sayfalar 136 - 142

3.
Treadmill Egzersiz Testinde Geçirilmiş Miyokard İnfarktüsüne Ait Q Dalgası Bulunan Derivasyonlarda ST Segment Yükselmesinin Miyokard Canlılığı ile İlişkisi
Relation of Exercise-induced ST-Segment Elevation to Myocardial Viability in Recent Q-Wave Myocardial Infarction
Ayşe Emre PINARLI, Metin GÜRSÜRER, Mehmet AKSOY, Turgut SİBER, Seyfi USLUBAŞ, Mustafa YAYLA, Kemal YEŞİLÇİMEN, Birsen ERSEK
Sayfalar 143 - 148

4.
Akut Miyokard Infarktüsünde Primer Anjiyoplasti
Direct PTCA in Acute Myocardial Infarction
Tahsin BOZAT, Çetin SARIKAMIŞ, M.Vedat KOCA, Op.Şenol YAVUZ, İ.Ayhan ÖZDEMİR
Sayfalar 149 - 152

5.
Radyofrekans Kateter Ablasyonu ile Meydana Gelen Miyokard Hasarının Troponin-T ve Diğer Miyokard Enzimleri ile Tayini
Myocardial Injury Resulting from Radiofrequency Catheter Ablation by Analysis of Troponin-T and Other Cardiac Enzymes
Kâmil ADALET, Fehmi MERCANOĞLU, Ahmet SİVAS, Ercüment YILMAZ, Gülden YILMAZ, Hüseyin OFLAZ, Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK, Güngör ERTEM
Sayfalar 153 - 161

6.
Aksesuar Yolların Radyofrekans Kateter Ablasyonunda "Isı Kontrollü Kateter"lerin, Konvansiyel "Güç Kontrollü Kateter"lerle Karşılaştırılması
Comparison of Temperature-Controlled and Power-Controlled Catheters for Radiofrequency Catheter Ablation in Patients with WPW Syndrome
Kâmil ADALET, Ercüment YILMAZ, Fehmi MERCANOĞLU, Hüseyin OFLAZ, Mehmet ÖZAYDIN, Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK, Güngör ERTEM
Sayfalar 162 - 169

7.
Radyofrekans Kateter Ablasyonu Uygulanan Supraventriküler ve Ventriküler Taşiaritmili Hastalarda Seri Ekokardiyografik İnceleme ile Komplikasyonların Araştırılması
Complications Resulting from Radiofrequency Catheter Ablation in Patients With Supraventricular and Ventricular Tachyarrhythmias by Serial Echocardiographic Examinations
Kâmil ADALET, Fehmi MERCANOĞLU, Recep GÜNDOĞDU, Ercüment YILMAZ, Aytaç ÖNCÜL, Kemalettin BÜYÜKÖZTÜRK, Güngör ERTEM
Sayfalar 170 - 175

8.
Derleme Diyastolik Fonksiyonların Değerlendirilmesinde Ekokardiyografik Parametreler
Echocardiographic Parameters in the Assessment of Diastolic Function
Kurtuluş ÖZDEMİR, Halil L.KISACIK, Tevfik KURAL, Siber GÖKSEL
Sayfalar 176 - 182

9.
Olgu Bildirileri Tipik Atriyal Flatter'in Anatomik Yaklaşım Kullanarak Radyofrekans Kateter Ablasyonu ile Tedavisi: Olgu Bildirimi
Radiofrequency Catheter Ablation Treatment of Typical Atrial Flutter with Anatomical Approach: Case Report
Uğur Kemal TEZCAN, Hakan TIKIZ, Ahmet Duran DEMİR, Murat MOĞULKOÇ, Sengül ÇEHRELİ, Yalçın SÖZÜTEK, Siber GÖKSEL
Sayfalar 183 - 187

10.
Akut Miyokard İnfarktüsü Sonrasında Gelişen Bir Pulmoner Emboli Olgusu
A Case of Pulmonary Embolism after Acute Myocardial Infarction
Cem NAZLI, Ozan KINAY, Ahmet TAŞTAN, Batuhan TAMCI, Ömer KOZAN
Sayfalar 188 - 192

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale