TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 18 (1)
Cilt: 18  Sayı: 1 - Ocak 1990
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 4 - 7
Makale Özeti

2.
Editörden
Editorial
Altan Onat
Sayfalar 8 - 9
Makale Özeti | Tam Metin PDF

3.
Açık Kalp Ameliyatlarından Sonra Venöz Oksijen Satürasyonu ve Kardiyak İndeks Arasındaki İlişki
Relationship Between Venous Oxygen Saturation and Cardiac Index After Open Heart Surgery
S.Fehmi KATIRCIOĞLU, Zeki ÇATAV, İ.Yaman ZORLUTUNA, Oğuz TAŞDEMİR, Kemal BAYAZIT
Sayfalar 10 - 12

4.
Sol Ventrikül Anevrizması ve Trombüs Tanısında Kontrast Ventrikülografi, İki Boyutlu Ekokardiyografi ve Radyonüklid Ventrikülografi Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Assessment of Contrast Ventriculography, 2D-Echocardiography and Radionuclide Ventriculography in the Diagnosis of Left Ventricular Aneurysm and Thrombus
Ayhan BALTAY, Nazmi GÜLTEKİN, Sinan ÜNER, Muzaffer ÖZTÜRK, İsmail EREN, Hasan DOĞAR, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 13 - 16

5.
Stabil Angina Pektorisli Hastalarda İsosorbid 5-Mononitrat'ın Etkinliği: Akut Etki ve Orta Süreli Kullanımda Etkide Zayıflama
Efficacy of Isosorbide 5-Mononitrate in Patients with Stable Angina Pectoris: Acute Effect and its Subsequent Attenuation
Vedat SANSOY, Mustafa ÖZCAN, İsmail EREN, Mefkure PLATİN, Nilgün GÜRSES, Deniz GÜZELSOY, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 17 - 21

6.
Sol Ventrikül Anevrizmalarının Anatomik Lokalizasyonlarının Koroner Arter Lezyonları ve Elektrokardiyografik İnfarktüs Lokalizasyonlarıyla İlişkileri
The Relationship of Anatomic Localisation of Left Ventricular Aneurysm to Coronary Artery Lesions and Electrocardiographic Infarct Localisation
Nazmi GÜLTEKİN, Sinan ÜNER, Ayhan BALTAY, Muzaffer ÖZTÜRK, Ayşe ÖZDER, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 22 - 25

7.
Kronik Stabil Angina Pektorisi Olan Normotensif Olgularda Nikardipin'in Antianginal, Antiiskemik Etkinliği
Antianginal, Antiischemic Efficacy of Nicardipine in Normotensive Patients with Chronic Stable Angina Pectoris
Cahit KOCAKAVAK, Emine KÜTÜK, Siber GÖKSEL, Ferruh GÜRKAYNAK
Sayfalar 26 - 29

8.
İki Odacıklı Kalp Pillerinin Hasta Sinus Sendromu Tedavisinde Kullanımları ve Komplikasyonları Azaltmada Etkinliklerinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Uses of Dual Chamber Pacemakers in the Sick Sinus Syndrome Treatment and Their Success in Decreasing the Complication Rate
Atilla EMRE, Tanju ULUFER, James Driscoll MALONEY
Sayfalar 30 - 34

9.
Hemorajik İnmelerde Elektrokardiyografik Bulgular: Subaraknoid Kanamalarda
Electrocardiographic Findings in Hemorrhagic Stroke: Subarachnoid Hemorrhage
Emre KUMRAL, Mehmet İŞLER, Ender TERZİOĞLU, Hasan YILMAZ
Sayfalar 35 - 38

10.
Sağlıklı Erkeklerde İstirahat ve Egzersiz Radyonüklid Ventrikülografi
Resting and Exercise Radionuclide Ventriculography in Healthy Men
İsmail EREN, Vedat SANSOY, Mustafa ÖZCAN, Deniz GÜZELSOY, Afife BERKYÜREK, Mefkûre PLATİN, Şenay AKBENİZ, Cem DEMİROĞLU
Sayfalar 39 - 43

11.
Olgu Bildirileri Torsade de Pointes Gelişen Bir Sekonder Hipotiroidi Olgusu
Case Report Torsade de Pointes in a Case With Secondary Hypothyroidism
İ.Nadi ASLAN, Çiğdem GÖKÇE, Y.Necip AYTUĞ, Sedat DEMİR, Cemal LÜLECİ, Mustafa TAŞÇI, Oğuz AYHAN
Sayfalar 44 - 46

12.
Perkütan Perikard Biopsisi Tekniği
Brief Communication Percutaneous Pericardial Biopsy
Tuğrul OKAY, İsmet DİNDAR, Mehmet ÖZDEMİR, Nuri ÇAĞLAR, Serdar AKSÖYEK
Sayfalar 47 - 49

13.
Derlemeler Akut Miyokard İnfarktüsünde Prognoz Belirleme
Reviews Assessment of Prognosis After Myoardial Infarction
M.Bülent ÖZİN, M.Emin KORKMAZ, M.Ali OTO
Sayfalar 50 - 55
Makale Özeti | Tam Metin PDF

14.
Cerrahi Açıdan Kalp Tümörleri: 20 Vakaya Ait Deneyim ve Gözden Geçiri
Cardiac Tumors: R. Review Based on 20 Cases
Kaya SÜZER, Aydın AYTAÇ, Atıf AKÇEVİN, Mehmet Salih BİLAL, Tayyar SARIOĞLU, Rüstem OLGA, Yurdakul YURDAKUL
Sayfalar 56 - 62

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale