Görüntülü olgu örnekleri: Atipik yerleşimli büyük sol atriyal trombüs [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(4): 267-267

Görüntülü olgu örnekleri: Atipik yerleşimli büyük sol atriyal trombüs

Şakir Arslan1, Bilgehan Erkut2, Fuat Gündoğdu1, Enbiya Aksakal1
1Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Erzurum
2Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı, Erzurum

Altmışiki yaşında bir bayan hasta nefes darlığı ve çarpıntı şikayeti ile kliniğimize başvurdu. Fizik muayenesinde taşikardi haricinde bir özellik yoktu. Elektrokardiografide atriyal fibrilasyon mevcuttu. Transözafajiyal ekokardiografide (TÖE) sol atriyumun üst kısmında üst pulmoner venlerin arasına tutunmuş, sol atriyum içine uzanan, metastatik kitleyi düşündüren şüpheli bir kitle (4x2 cm) tespit edildi. Sol atriyal apendiks temizdi. Operasyon planlanan hastaya takip esnasında tromboembolik olayları önlemek için fraksiyone heparin başlandı. Iki hafta sonra tekrarlanan TÖE’da kitlenin küçüldüğü (3x1cm), frajil ve hareketli hale geldiği gözlendi. Kitle kardiyak cerrahi ile tamamen çıkarıldı. Kitlenin patolojik incelemesi organize thrombüs olarak rapor edildi.
TÖE sol atriyal kitlelerin özelliklerinin tanımlanmasında en iyi metottur. Bizim olgumuzda sol atriyal apendiksin temiz olması ve kitlenin pulmoner venlerin arasında olması metastatik kitleyi düşündürdü. Ancak heparin ile kitlenin küçülmesi thrombüs lehineydi.

Anahtar Kelimeler: Sol atrial trombüs, transözafajial ekokardiografi

Case images: Giant left atrial thrombus with atypical location

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Şakir Arslan, Bilgehan Erkut, Fuat Gündoğdu, Enbiya Aksakal. Case images: Giant left atrial thrombus with atypical location. Turk Kardiyol Dern Ars. 2006; 34(4): 267-267

Sorumlu Yazar: Şakir Arslan, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale