Antitrombosit tedavide yeni ilaçlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(5): 369-378

Antitrombosit tedavide yeni ilaçlar

Mehmet Ağırbaşlı, Hacer Güvenç, Altuğ Çinçin
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Antitrombosit tedavi akut koroner sendrom tedavisinin vazgeçilmez parçasıdır. Günümüzde kullanılan ilaçların önemli kısıtlılıkları yeni arayışları beraberinde getirmiş; yaygın direnç sorunu, etki başlangıç süresinin uzunluğu, kanama, kişilerarası değişkenlik ve diğer ilaçlarla etkileşim (proton pompa inhibitörleri, kalsiyum kanal blokerleri) gibi kısıtlamalar araştırmacıları daha etkin ve güvenilir ilaçlar araştırmaya yönlendirmiştir. Prasugrel, AZD6140 (ticagrelor), cangrelor ve SCH 530348 (trombin reseptör antagonisti) yeni ve daha etkin ilaçlardan bazılarıdır. Klinik çalışmalarda alınan başarılı sonuçlar, bu ilaçların yakın zamanda tedavi algoritmalarına girebileceğini göstermektedir. Bu derlemede, antitrombosit tedavide yeni ilaçlar ve kavramların özetlenmesi amaçlandı.

Anahtar Kelimeler: Akut koroner sendrom/ilaç tedavisi, trombosit agregasyonu/ilaç etkisi, trombosit agregasyon inhibitörü

Novel agents in antiplatelet therapy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Ağırbaşlı, Hacer Güvenç, Altuğ Çinçin. Novel agents in antiplatelet therapy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(5): 369-378

Sorumlu Yazar: Mehmet Ağırbaşlı, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale