Yırtılmış Valsalva sinüsü anevrizmasının retrograd yöntemle transkateter kapatılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(3): 299-301 | DOI: 10.5543/tkda.2014.94658

Yırtılmış Valsalva sinüsü anevrizmasının retrograd yöntemle transkateter kapatılması

Nazmi Narin, Abdullah Ozyurt, Ali Baykan, Kazim Uzum
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı, Kayseri

Çoklu kalp malformasyonları olan üç yaşında kız hasta, çocuk kardiyolojisi kliniğine aşırı terleme ve çabuk yorulma nedeniyle başvurdu. Transtorasik ekokardiyografide, genişlemiş sol koroner sinüsten sağ atriyuma doğru anormal renkli Doppler akımı belirlendi ve hastaya Valsalva sinüsü anevrizması (VSA) yırtığı tanısı kondu. Bu durumlarda çoğunlukla kateter yoluyla öne doğru yaklaşımla kapama işlemi uygulanmasına rağmen, özellikle cerrahi riski yüksek olan seçilmiş hastalarda geriye doğru yaklaşımla uygulama da etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemi olarak kullanılabilir. Bu yazıda, yırtık oluşmuş VSA’yı Amplatzer vascular plug-4 ile retrograd yaklaşımla kapadığımız hastayı sunduk.

Anahtar Kelimeler: perkütan kapama, çocuk, retrograt, sinüs valsalva anevrizması, yırtık, tünel.

Transcatheter closure of ruptured sinus Valsalva aneurysm with retrograde approach

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nazmi Narin, Abdullah Ozyurt, Ali Baykan, Kazim Uzum. Transcatheter closure of ruptured sinus Valsalva aneurysm with retrograde approach. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(3): 299-301

Sorumlu Yazar: Abdullah Ozyurt, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale