Mitokondri hastalığına bağlı ciddi tıkayıcı hipertrofik kardiyomiyopati [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 332-336

Mitokondri hastalığına bağlı ciddi tıkayıcı hipertrofik kardiyomiyopati

Cemil İzgi1, Cihan Çevik2, Ruken Bengi Bakal3, Mehmet Özkan4
1Department of Cardiology, Gaziosmanpaşa Hospital, İstanbul
2Texas Tech University Health Sciences Center, Internal Medicine, Lubbock, TX, USA
3Department of Cardiology, Acıbadem Hospital, İstanbul
4Department of Cardiology, Kartal Koşuyolu Heart and Research Hospital, İstanbul

Mitokondri bozuklukları ikincil kardiyomiyopatilerin önemli nedenlerindendir. Patogenez, eşlik eden sistemik belirtiler ve prognozun farklı olabilmesi nedeniyle, mitokondri bozukluğuna bağlı kardiyomiyopatilerin birincil kardiyomiyopatilerden ayrımı önemlidir. Mitokondri bozukluklarının tipik kardiyak belirtisi hipertrofik kadiyomiyopatidir. Bu yazıda, ciddi tıkayıcı hipertrofik kardiyomiyopati ve alt ekstremitelerde hafif miyopati saptanan 11 yaşında bir kız hasta sunuldu. Hastaya cerrahi olarak sol ventrikül septal miyektomisi uygulandı ve çıkarılan miyokart örneğinin histolojik incelenmesinde mitokondri bozukluğu için tipik olan kırmızı düzensiz fibriller gözlendi. Takiben, iskelet kası biyopsisinin elektron mikroskobisi ile değerlendirilmesinde ultrayapısal olarak anormal mitokondriler saptandı; respiratuvar zincir enzim analizi ise normal bulundu. Kardiyomiyopati, mitokondri bozukluklarının başvuru ve hatta tek belirtisi olabilir. Tıkayıcı olmayan hipertrofik kardiyomiyopati mitokondri bozukluklarının tipik kardiyak fenotipi olarak sayılagelmiştir; bu bozukluklarda sol ventrikül çıkım yolunda darlık olan olgular nadiren bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kardiyomiyopati, hipertrofik/etyoloji, çocuk, ekokardiyografi; ventrikül çıkış yolu tıkanıklığı/patoloji; mitokondri hastalığı/komplikasyon.

Severe obstructive hypertrophic cardiomyopathy occurring secondary to mitochondrial disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cemil İzgi, Cihan Çevik, Ruken Bengi Bakal, Mehmet Özkan. Severe obstructive hypertrophic cardiomyopathy occurring secondary to mitochondrial disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 332-336

Sorumlu Yazar: Cemil İzgi, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale