Akut miyokart enfarktüsü geçiren iki hastanın primer perkütan koroner girişim için helikopter ambulans ile nakli [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 348-352

Akut miyokart enfarktüsü geçiren iki hastanın primer perkütan koroner girişim için helikopter ambulans ile nakli

Ender Örnek, Sani Namık Murat, Harun Kılıç, Ramazan Akdemir
Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından helikopter hava ambulans sistemi kurulmuştur. Ülke genelinde merkez olarak belirlenen 15 ilden, birer saatlik uçuş mesafeleri ile tüm Türkiye bu sistemin kapsamına alınmıştır. Bu sisteme bağlı olarak hastanemizde Kasım 2008’den itibaren iki adet helikopter ambulans konuşlandırılmıştır. Akut miyokart enfarktüsü (AME) geçirmekte olan hastalarda reperfüzyon tedavisinin çabuk kullanımı ile yaşam kurtarılabilmektedir. Hastalığın başlangıcı ile reperfüzyon tedavisi arasındaki gecikmelerin nedenlerinden ikisi hastane öncesi ve hastaneler arası nakillerdir. Bu yazıda, AME geçiren ve hastanemize helikopter ambulans ile nakledilerek primer perkütanöz koroner girişim yapılan ilk iki olgu sunuldu. Olgulardan biri (58 yaşında erkek), göğüs ağrısı başladıktan yaklaşık bir saat sonra Ankara’ya 47 km uzaklıktaki bir devlet hastanesine başvurmuş, buradan 28 dakika sonra hava ambulansı ile alınarak 14 dakikada hastanemize getirilmiştir. Diğer olgu (76 yaşında erkek), göğüs ağrısından yaklaşık 15 dakika sonra Ankara’ya 58 km uzaklıktaki bir devlet hastanesine başvurmuş, buradan 30 dakika sonra hava ambulansı ile alınarak 16 dakikada hastanemize getirilmiştir. Hastanemizdeki kapı-balon süresi ilk olguda 16 dakika, ikinci olguda 18 dakika idi. Her iki hastada da enfarktla ilişkili arterde tam açıklık sağlandı.

Anahtar Kelimeler: Hava ambulansı, anjiyoplasti, translüminal, perkütan koroner; miyokart enfarktüsü; zaman faktörü; hasta nakli.

Transportation of two patients with acute myocardial infarction for primary percutaneous coronary intervention by a helicopter ambulance

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ender Örnek, Sani Namık Murat, Harun Kılıç, Ramazan Akdemir. Transportation of two patients with acute myocardial infarction for primary percutaneous coronary intervention by a helicopter ambulance. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(5): 348-352

Sorumlu Yazar: Ender Örnek, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale