Kalp Cerrahisi Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesinde Bilgisayar Destekli Tanı ve Tedavi: "Yoğun Bakım Danışmanı" ve İlk Klinik Deneyimler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(7): 418-423

Kalp Cerrahisi Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesinde Bilgisayar Destekli Tanı ve Tedavi: "Yoğun Bakım Danışmanı" ve İlk Klinik Deneyimler

Bekir Hayrettin ŞİRİN1, Bahar ALAKENT1, Cihat TETİK1, Ahmet BALTALARLI1, Habib ATALAY1, Erkan TOMATIR1
Pamukkale Vniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Denizli

Uzman sistemler, genellikle yapay zeka teknikleri ile geliştirilen, belirli bir alana ait problemlerin etkin bir şekilde çözümünde o alana ait çok miktarda ve yüksek kalitede özel bilgiler kullanan güçlü bilgisayar programlarıdır. Bu dizgelerde bilgiler tanımlamalar, ilişkiler ve kurallar şeklinde bulunur. Bu çalışmada, kalp cerrahisi erken postoperatif dönemde rastlanan sorunlarda tanı ve tedavide danışman olarak kullanılmak üzere geliştirilen ve YBD (Yoğun Bakım Danışmanı) adı verilen yeni bir uzman sistem geliştirilmiştir. YBD bir bilgi tabanı, bir veri tabanı ve bir çıkarım mekanizmasından oluşmakta ve myokardiyal depresyon, kardiyak tamponat, yetersiz operasyon/onarım, hipovolemi, cerrahi kanama ve pıhtılaşma defekti konularında danışmanlık yapabilmektedir. YBD'nin diğer önemli özellikleri, karar verirken izlediği yolu istenildiğinde açıklayabilmesi ve gereğinde yeni bilgiler ekleyerek bilgi tabanını yenileyebilmesidir. Bu danışman uzman sistem Prolog programlama dili ortamında geliştirilmiştir. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilimdalı'nda opere edilen ilk 41 olgu erken postoperatif dönemde YBD bulgu tabanında örneklenmiştir. Bu dönemde yapılan değerlendirmeler ve uygulanan tedaviler ile YBD önerileri arasında tam bir paralellik gözlenmiştir. Sonuçta, YBD'nın kalp cerrahisi postoperatif yoğun bakım uygulayabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Uzman sistem, kalp cerrahisi, yoğun bakım, yoğun bakım danışmanı

Computer-assisted Diagnosis and Therapy in Postoperative Intensive Care Unit: "Intensive Care Consultant" and Early Clinical Experiences

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bekir Hayrettin ŞİRİN, Bahar ALAKENT, Cihat TETİK, Ahmet BALTALARLI, Habib ATALAY, Erkan TOMATIR. Computer-assisted Diagnosis and Therapy in Postoperative Intensive Care Unit: "Intensive Care Consultant" and Early Clinical Experiences. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(7): 418-423
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale