TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ ARŞİVİ - Turk Kardiyol Dern Ars: 25 (7)
Cilt: 25  Sayı: 7 - Eylül 1997
1.
Makale Özetleri
Summaries of Articles

Sayfalar 390 - 392
Makale Özeti | İngilizce Tam Metin

2.
Kalp Yetersizliğinin Cerrahi Tedavisinde Yeni Bir Alternatif: Parsiyel Sol Ventrikülektomi (Batista Ameliyatı)
An Alternative New Method in Surgical Treatment of Heart Failure: Partial Left Ventriculectomy (Batista operation):
Oğuz TAŞDEMİR, Süha KÜÇÜKAKSU, Kerem VURAL, Haldun KARAGÖZ, Kemal BAYAZIT
Sayfalar 393 - 400

3.
Mitral Yetersizliğinin Kantitatif Değerlendirilmesinde Proksimal Akım Konverjans Alanı Yöntemi
Quantitative Evaluation of Mitral Regurgitation by Method of Proximal Flow Convergence Area
Hayrettin KARAEREN, Mehmet YOKUŞOGLU, Cemal SAG, Hürkan KURŞAKLIOGLU, Ertan DEMİRTAŞ, Deniz DEMİRKAN
Sayfalar 401 - 405

4.
Atriyal Fibrilasyon ve Flatterin Sinüs Ritmine Çevrilmesinde İntravenöz Propafenonun Etkinliği
Efficacy of Intravenous Propafenone in Converting Atrial Fibrillation and Flutter to Sinus Rhythm
Ali Serdar FAK, Hakan TEZCAN, Oğuz CAYMAZ, Sena TOKAY, Şule OKTAY, Ahmet OKTAY
Sayfalar 406 - 411

5.
Akut Miyokard İnfarktüsünde Reperfüzyonun Etkilerinin Nükleer Görüntüleme Yöntemleri ile Değerlendirilmesi
Value of Nuclear Imaging Techniques in Determining Reperfusion Effects in Acute Myocardial Infarction
Barbaros DOKUMACI, Celal KIRDAR, Y. Ahmet ÜNALIR, Emre ENTOK, Yüksel ÇAVUŞOĞLU, Bülent GÖRENEK, Erkan VARDARELİ, Necmi ATA, Bilgin TİMURALP
Sayfalar 412 - 417

6.
Kalp Cerrahisi Postoperatif Yoğun Bakım Ünitesinde Bilgisayar Destekli Tanı ve Tedavi: "Yoğun Bakım Danışmanı" ve İlk Klinik Deneyimler
Computer-assisted Diagnosis and Therapy in Postoperative Intensive Care Unit: "Intensive Care Consultant" and Early Clinical Experiences
Bekir Hayrettin ŞİRİN, Bahar ALAKENT, Cihat TETİK, Ahmet BALTALARLI, Habib ATALAY, Erkan TOMATIR
Sayfalar 418 - 423

7.
Olgu Bildirileri Çift Odacıklı Kalp Pili Özelliği Olan İmplantabl Kardiyoverter Defibrilatör
Case Reports Implantable Cardioverter Defibrillator With DDD Pacemaker Function
Barbaros DOKUMACI, Sevda ATALAY, Necmi ATA, Y. Ahmet ÜNALIR, Yüksel ÇAVUŞOĞLU, Bilgin TİMURALP
Sayfalar 424 - 428

8.
Sessiz Miyokard İnfarktüsü Sonrasında Gelişen Bir Ventrikül Septum Rüptürü Olgusu
A Case of Ventricular Rupture due to Silent Myocardial Infarction
Ozan KINAY, B.Yıldırım SEYİTHANOĞLU, Ahmet TAŞTAN, Batuhan TAMCI, Cem NAZLI
Sayfalar 432 - 436

© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale