Derleme Konjestif Kalp Yetersizliği Tedavisinde Beta-bloker İlaçların Yeri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(4): 246-253

Derleme Konjestif Kalp Yetersizliği Tedavisinde Beta-bloker İlaçların Yeri

Deniz GÜZELSOY1, Zerrin YİĞİT1
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü

Tıptaki gelişmeler ve çok sayıdaki çalışmaya rağmen konjestif kalp yetersizliği tedavisi hala sorun olup yeni ilaç ve tedavi yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Son yıllarda konjestif kalp yetersizliği fizyopatolojisine yönelik araştırmalar nörohumoral aktivitenin prognostik önemini ortaya koymuştur. ACE inhibitörleriyle renin anjiotensin sistemi inhibisyonuyla semptomatik yarar sağlanacağı ve mortalitenin azalacağı gösterilmiştir. Çalışmalarda kronik kalp yetersizliğinde aşırı uyarılmış sempatik sistemin zararlı etkilerinin beta blokerlerle giderilebileceğine dair deliller elde edilmiştir. Çok sayıda kontrollu, çok merkezli araştırma sonuçları da beta blokerlerin özellikle dilate kardiyomiyopatiye bağlı kalp yetersizliğinin tedavisinde kullanılmalarının yerinde olacağını düşündürmektedir. Carvedilolle elde edilen mortalite yararına ait veriler de umut vericidir. Bununla beraber, konjestif kalp yetersizlikli tüm hastalarda rutin kullanım için değişik etiyolojili çok sayıda hastada planlanmış ve sürdürülmekte olan çalışmaların sonucunu beklemek yerinde olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Konjestif kalp yetersizliği, nörohumoral aktivasyon, beta bloker ilaçlar.

Beta-blocking Drugs in the Treatment of Congestive Heart Failure

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Deniz GÜZELSOY, Zerrin YİĞİT. Beta-blocking Drugs in the Treatment of Congestive Heart Failure. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(4): 246-253
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale